Frida Park: Kyrkor – världens sämsta arbetsgivare?

Förväntningar har sannolikt sin beskärda del i ekvationen – på vad en församling och en pastors- eller prästtjänst ska vara och innebär.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Hur kommer det sig att kyrkor sticker ut när det gäller antalet sjukskrivna på grund av kränkande särbehandling? Godhets- eller snällhets­kultur, konflikträdsla och bristande förståelse av vad ett arbetsgivaransvar innebär är några av svaren (Kyrkorna har en godhetskultur där problem sopas under mattan).

Förväntningar har sannolikt sin beskärda del i ekvationen – på vad en församling och en pastors- eller prästtjänst ska vara och innebär. När kyrkor, informellt och omedvetet eller som en del i en medveten skapad struktur, tagit på sig ansvaret det innebär att vara arbetsgivare, medföljer ett stort ansvar. Ett man bevisligen inte alltid varit beredd att ta.

Utbildning är nödvändigt. Och orimliga fårakrav på herden behöver justeras. För vem ska leda hjorden om alla herdar är sjukskrivna?

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Maria Gustin Bergström och Stefan Gustavsson landar helt olika då Sverige är på väg att ta fram en ny migrationspolitik.
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord
Foto: Santi Palacios/Jacob Zetterman/Livets Ord