Frida Park: Kyrkorna kan rädda Sverige

Kyrkor behöver vakna och skaka av sig sekulariseringens sömntunga ok.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Är kristendom på väg att försvinna i Europa? Det är en fråga som bör ligga långt framme för alla tusentals kristna som den här helgen samlas för att besluta om respektive rörelsers framtid.

De unga tror i långt lägre utsträckning än äldre. I takt med att de äldre dör ut gör också kristen tro detsamma. Det allvarliga läget för den kristna trons framtid beskrivs i Dagens dokument ”Kommer kristen tro dö ut i Europa?" från i fredags. Sverige, som föga oväntat kvalar in i toppen bland listan med flest ickekristna unga, har under årtionden genomgått en från politiskt håll påhejad sekularisering.

Ur ett kristet perspektiv är det smärtsamt uppenbart vad som står fel till i dagens samhälle. Det saknas hopp. Det saknas mål. Det saknas mening.

Barn och ungas psykiska ohälsa, trasiga relationer, vålds- och brottsspiral – exemplen kan göras många.

Nutidsmänniskan vet också vad som fattas henne. Men av någon anledning har hon ännu inte förstått att det är kyrkorna som sitter inne på lösningen. Och om ingen efterfrågar lösningen är affärsidén (om uttrycket tillåts) dömd att misslyckas.

Sekulariseringen av kyrkor och samhälle har gått hand i hand. I en strävan efter att hänga med sin tid och vara attraktiv för sin samtid, har församlingar anpassat, och kanske också alltför ofta urvattnat, sin identitet och på så sätt blivit till en blekare och tristare variant av sekulär kultur. I vår identitetsmedvetna tid är efterfrågan, med all rätt, låg på sådant.

Utmaningen för kyrkan i en värld där kristen tro är på tillbakagång är att övertyga människor av i dag om att kyrkans erbjudande är värt att tacka ja till.

En kyrka vars medlemmar lever som om de tror på vad de säger sig tro på blir tilltalande, når ut och berör. Och därför är frågeställningen ”vad är församlingens identitet?” något varje reflekterande kyrkorörelse bör fundera över.

Det är först när man bottnar som man blir äkta. Och äkthet är precis vad samtiden söker efter.

Församlingen är ingen förening vilken som helst. Ingen trivsam fågelskådningsklubb i största allmänhet. Och inte heller kommunen light.

Kyrkor som börjar vakna och skakar av sig sekulariseringens sömntunga ok och i stället ikläder sig sin sanna identitet och tar sin givna plats i samhället – sådan ”väckelse” är vad människor – och det här landet – behöver.

Församlingen har inneboende potential att förvandla människor och därmed också hela samhällen.

Där misströstan, misär och armod alltför ofta är människans obarmhärtiga despot kan hopp och tro få ge frihet. Vi har sett det förut och drömmer om att se det igen: samhällsomvandlande väckelserörelser.

Kyrkornas uppvaknande är en ödesfråga – för medmänniskan, för Sverige och för Europa! Det går att genomföra operation påkristning.

Vill du fortsätta läsa Dagen gratis? Klicka här.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.