Frida Park: Mobilerna gör att unga mår dåligt

Sociala medier skapar utanförskap.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

På bara några år har stora förändringar skett bland tonåringar. Om de tidigare sökte efter att bli självständiga och bli vuxna fort är det inte prioriterat på samma sätt i dag. Varken körkort, att dejta eller flytta hemifrån är det lika bråttom med som förr. De stannar hemma, rör för lite på sig och träffar få kompisar. Tonåringarna hänger med sina smartphones.

Den gigantiska, farliga och svårnavigerade världen finns i den lur de ständigt har fastklistrad i näven. Och de mår riktigt dåligt av det.

De tonåringar som umgås med sina vänner dagligen har minskat med 40 procent sedan millennieskiftet. Det här skriver Jean M Twenge, professor i psykologi. Även fast de är hemma tillbringar de inte mer tid med familjen, snarare mindre. De som ogärna vill framstå som bakåtsträvare menar att ”de unga umgås ju med varandra i mobilen!” Skateparken, fotbollsplanen, moppegänget vid macken, eller för den delen kyrkan – de har alla blivit utbytta till virtuella mötesplatser i appar.

Det hade ju varit gott och väl om det var så att de valde app-hänget för att de mår så bra av det. Men det gör de inte.

Tonåringar som dagligen använder sociala medier uttrycker att de önskar att de hade fler vänner, att de känner sig ensamma och lämnade utanför.

Det spelar mindre roll att sociala mediers budskap är att de vill föra människor samman, koppla ihop vänner, bidra till att göra världen till en bättre plats, när apparna inte ser användarna som människor av kött och blod, med drömmar, förhoppningar och relationella behov utan som några vars uppmärksamhet till varje pris ska fångas och behållas. Algoritmerna bygger, med raffinerad målinriktning, på att användaren ska få “belöningar” i form av förstärkning vid användande.

Vi vill få likes, klicks, delningar. Det blir extremt beroendeframkallande. Vi fastnar.

Det gäller även vuxna, men barn är mer utsatta. I en stor årlig undersökning som genomförts sedan 1975 i USA framgår det att de som tillbringar mer tid framför skärmen mår allt sämre – och tvärtom. Ju mindre tid tonåringen tillbringar med sin mobil, desto bättre mår den. Och detta gäller oavsett vad man gör på mobilen – spelande, sociala medier, tittar på Youtube med mera.

Studier visar att skärmtid, särskilt sådan tillbringad i sociala medier, påverkar måendet negativt.

Men det finns ju, ska vi kalla dem, positiva siffror i sammanhanget. Alkohol- och sexualdebuten senareläggs eftersom man inte ses och umgås. När unga träffar varandra mer sällan uppstår färre handgemäng och därför också mindre risk för dödligt våld. Men det är en föga tröst när den psykiska ohälsan bland barn och unga skenar, användandet av antidepressiva går upp och antalet självmord bland unga inte minskar.

En hel generation är utsatt för ett gigantiskt digitalt experiment.

Skulle man ge ett enda råd med radikal potential att förbättra barns och ungas psykiska välmående skulle det vara att stänga av skärmen och göra något annat. Det skulle nog inte skada om en och annan vuxen gjorde sammalunda.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.