Frida Park: Rätten till samvetsfrihet kan inte vara godtycklig

I ett av svensk debatts mer hätskare ämnen, samvetsfrihet i samband med abort, förfäktas ofta att samvetsfrihet är något Sverige inte har haft och inte ska öppna upp för.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!