Frida Park: Tafsa inte på föräldradagarna!

Framtvingad ”jämställdhet” utan frihet är ingenting värd.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Tidningen Dagen har tidigare skrivit om att det bara är en tidsfråga innan föräldrars rätt att själva bestämma över uttaget av föräldradagarna helt tas bort. En fullständig kvotering har lurat runt hörnet. Den som lyssnade till statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring noterade hans öppning för att ”modernisera föräldraförsäkringen” för att, som han själv uttryckte det ”värna barnets rätt till sina föräldrar och bidra till jämställdhet”.

Så tas ytterligare steg emot en inskränkning av barnfamiljernas autonomi.

Få är emot barnets rätt till sina föräldrar. Barnets rätt till båda sina föräldrar är ett viktigt argument, utifrån Barnkonventionen, emot insemination för ensamstående och surrogatmödraskap. Vi kan nog vara säkra på att det inte är vad Löfven åsyftade. I stället ligger det nära till hands att ana att regeringen nu anser att tiden är kommen för en helt individualiserad föräldraförsäkring.

Det alla kan vara överens om är att det bästa för barnen är en nära relation och anknytning till båda sina föräldrar. Det märkliga är att regeringen menar att denna anknytningsprocess endast får pågå fram till barnets ettårsdag. ”Föräldrapenningen har förändrats så att huvuddelen måste tas ut under barnets första år”, sa statsministern.

På socialdemokratiska betyder det att förskolan ska ha rätt till barnet merparten av dess dag (för den rätta fostran av nästa­ generation) efter det har fyllt ett år.

Då ska mamma eller pappa inte längre få såsa runt med barnvagnen och dricka kaffe latte – de måste arbeta och bidra till välfärdsbygget. Eller som Löfven sa: Föräldraförsäkringen får inte ”lägga krokben för kvinnor på arbetsmarknaden”.

”Jämställdhet” enligt den feministiska regeringen är att staten vet bättre vad som är familjens bästa än familjen själv. Om man nu är så bekymrad över att det finns kvinnor som prioriterar tid med barnen när de är små framför pensionspoäng finns andra, bättre, förslag: frivillig sambeskattning, ett rimligt vårdnadsbidrag eller att föräldrapenningen ska vara pensionsgrundande­. Men det lär vi få se oss om i himlarymden efter.

Jämställdhet har blivit den nya statsreligionen. I ”jämställdhetens” namn höjs rösterna för att inskränka religionsfriheten, förbjuda konfessionella friskolor, förhindra föräldrar att fostra sina barn enligt sin övertygelse och nu – för att tvinga ut ammande mammor på arbetsmarknaden när barnet är ett halvår.

Jämställdhet är eftersträvansvärt – om man med jämställdhet menar att alla människor ska ha samma fri- och rättigheter att själv bestämma hur man vill inrätta sitt liv efter sina egna övertygelser.

”Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i”, sa statsministern. Då skulle det inte skada med insikten att föräldrar såväl som barn är olika och svårligen passar in i socialdemokraternas ”alla ska med” (oavsett om de vill eller ej). Statligt framtvingad ”jämställdhet” utan frihet är nämligen ingenting värd.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.