Frida Park: Trygga barn är det viktigaste

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Trygga barn kostar för mycket. I alla fall om man får tro Timbro. I en debattartikel i Aftonbladet skriver Siri Steijer, programansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Timbro, att föräldraförsäkringen måste halveras till åtta månader eftersom den är en kvinnofälla.

Att Timbro, enligt sin egen webbsida nordens största marknadsekonomiska tankesmedja, anser att välfärden är för vidlyftig är knappast någon nyhet.

Steijer har även tidigare i gormat på "lattemorsorna" som kräver att samhället ska betala för deras år i mjukisbyxor.

I sitt senaste utspel pläderar Steijer för att föräldraförsäkringen är ett otyg som helst borde avskaffas helt eftersom den anses hämma kvinnors löneutveckling, karriär och arbetskraftsdeltagande.

Det är klart, sätter man marknaden framför allt är det lätt hänt att man missar att livet har andra, viktigare, värden att sätta högst: trygga barn, trygg familj och ett tryggt samhälle. Det är väl känt att anknytningen mellan förälder och barn är av största vikt för barnets välmående. Detta avfärdar Steijer med att "huvudsaken är en trygg omgivning". Vad ska då hända med alla dessa bebisar när föräldradagarna är slut efter åtta månader? Ska de skolas in på förskola? 

Ska man tro Steijers matematik, som lovar en besparing på 15,6 miljarder per år, är svaret entydigt.

Timbro hoppas på att den ena föräldern ska stanna hemma utan inkomst (är inte det en kvinnofälla?).

Steijers "besparing" skulle nämligen ätas upp snabbare än en fastlagsbulle om den välfärd hon så gärna vill skära i skulle tvingas bygga ut förskolor och anställa personal för att ta emot alla niomånadersbebisar som skulle behöva barnomsorg.

Logiken imponerar inte. Först argumenterar Steijer för att föräldraförsäkringen som kollektiv investering skulle vara något "obehagligt" eftersom det "implicerar att vi föds i syfte att försörja den offentliga sektorn och därför också omedelbart skuldsättas av staten, för att senare i livet tvingas återgälda detta". I nästa andetag föreslår hon att föräldrapenningen ska ersättas med ett lån, liknande studielånet.

Och kullerbyttorna fortsätter. Steijer är orolig för att den i hennes ögon alltför generösa föräldrapenningen förstör för kvinnornas karriärmöjligheter. Samtidigt skriver hon att många kvinnor redan i dag väljer att vara hemma endast en kort period. Så vad är då problemet?

De som vill prioritera karriär framför tid hemma med barnen kan ju det redan i dag! Den valfriheten finns redan!

En av tankesmedjan Timbros huvudteser, som Dagen också instämmer i, är att politikens makt över människor måste minska. Men en bärande tanke är även att den stora världen: staten och politiken, ska möjliggöra för den lilla: familjen och civilsamhället, att i frihet blomstra och må väl. Att, som Timbro föreslår, drastiskt försämra för de allra minsta, de som behöver sina föräldrar allra mest, är knappast till samhällets bästa. Tvärtom.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.