Frida Park: Valet 2018 borde handla om värden och kunskap

Vi behöver mer värden och ideologi och mindre "vem tar vem", skriver Frida Park.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Inför stundande valår funderas, analyseras och spekuleras det friskt i vilken eller vilka frågor som ska dominera, och – för att få riktig fullpoäng som expert – avgöra valutgången. Blir det sjukvården? Migrationen? Skolan? Blir det tryggheten, eller snarare bristen på densamma? Efterfrågan på profetröster som kan förutsäga vilken framtid som väntar har sällan varit större.

För att rätt kunna tolka tidens tecken och förstå den verklighetens samhälle behövs det klarsynthet.

Den som låter sig förblindas av fagra välgångsord eller uppjagande skrämselpropaganda får svårt att navigera i en svårtydd samtid.

Och det är just det. Sveriges problem är inte i första hand bekymret, hur stora de än är. Problemet är när oförmåga eller ovilja hindrar verklig insikt av tingens tillstånd. Utan insikt saknas möjlighet att komma åt själva orsaken.

Vad är då roten till problemen i Sverige? Utan att hemfalla till "det är ert fel-retoriken", som de flesta politiker tycks ha en förkärlek för, krävs det ingen professur för att diagnosticera vad som djupast sett fattas landet Sverige. Det är värden. Och det är kunskap, eller ännu hellre: bildning. Dessa två är oåterkalleligen beroende av varandra.

Det är om detta valet 2018 borde handla om, mer än ideliga och gäspframkallande "vem tar vem-spådomar".

Läs också: Susanna Birgersson vill höra kyrkans röst valåret 2018
 

Vi måste börja i rätt ände. Vilka värden vill vi ska bygga Sverige?

Väljare efterfrågar tydlighet i för dem viktiga sakfrågor. Det som avgör vilket ställningstagande man tar i fråga om skatter, dödshjälp, samvetsfrihet och migrationspolitik är värderingar. Till och med kommunalpolitiska beslut om simhallar, gångvägar och barnomsorg utgår i grunden ifrån vilka värden som sätts högst. Därför måste de politiska samtalen i väsentligen högre utsträckning utgå från ideologi.

Och det är här bildningen kommer in. Utan kunskap om vilka värden som driver respektive politisk ideologi blir valet reducerat till vilken partiledare som går bäst genom rutan, är mest sympatisk eller en hejare på att slänga käft.

En sådan ytlighet är inte bara beklämmande, den är farlig. Väljare vet inte vad de har rätt att förvänta sig av partiet eller politikern de kryssat. Det leder till besvikelse och politikerförakt som öppnar upp för populism och ytterst sett blir ett hot mot demokratin.

Det är ingen slump att unga i Europa inte längre är övertygade om att demokrati är det bästa sättet att styra ett land.

I Sverige vill nästan varannan person mellan 18-29 år hellre se experter i stället för en demokratiskt tillsatt regering vid makten.

Ansvaret är politikernas egna. Politikernas och journalisternas. Ingen vill tvingas lyssna till ännu en tv-debatt där regering och opposition inte bevärdigar dem större respekt att de slutar med sandlådefasonerna "det var du som började". Medborgarna förtjänar bättre än så. Sverige förtjänar bättre än så.

Läs mer om svenska valet 2018

Alla tidigare artiklar
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Debatt