Fusket som fick dödlig utgång

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Förvåningen var stor när åklagaren nyligen meddelade att den så kallade stjärnkirurgen Paolo Macchiarini inte kommer att åtalas i svensk domstol. Visserligen agerade han vårdslöst och mot beprövad erfarenhet när han genomförde sina luftstrupsoperationer på Karolinska sjukhuset. Men det gick inte, menade åklagaren, att visa att det var detta som ledde till att patienterna i tre av de fyra fall som prövades avled och den fjärde skadades svårt.

Det är möjligt att åklagarens beslut kommer att överprövas. Men även om Macchiarini aldrig skulle få stå till svars i domstol för de mänskliga katastrofer som följt i hans spår är domen från forskningssamhället hård.

På måndagen kom utlåtandet från Centrala etikprövningsnämnden som granskat sex vetenskapliga artiklar där Macchiarini och hans medförfattare presenterade sina resultat. Nämnden skräder inte orden. Macchiarini har gett en ”helt vilseledande bild” och undanhållit betydelsefull information i förskönande syfte. De tidskrifter som publicerat artiklarna, däribland den högt ansedda brittiska The Lancet, uppmanas att dra tillbaka dem.

I motsats till åklagarens slutsats är nämndens resultat knappast förvånande. Samma slutsatser presenterades redan våren 2015 av professor emeritus Bengt Gerdin i en rapport som avvisades av Karolinska institutets ledning. Nu finns knappast den möjligheten längre.

De viktigaste åtgärderna i skandalens kölvatten är redan vidtagna genom att Macchiarini har fått sparken och ledningen för Karolinska institutet bytts ut.

En öppen fråga är vilket öde som väntar medförfattarna till artiklarna. Flera av dem blev senare visselblåsare som försökte slå larm för att få kirurgens verksamhet stoppad men vars varningssignaler ignorerades i det längsta. Det är en delikat uppgift att avgöra om det senare möjligen uppväger det första eller om också de måste fällas för forskningsfusk.

Medicin är ingen exakt vetenskap i meningen att åtgärd A alltid leder till resultat B. Kirurgiska ingrepp eller andra insatser får inte sällan konsekvenser som varken läkare eller patient hade en möjlighet att förutse. När ny mark bryts är riskerna ännu större. Just därför måste regelverket kring hur forskningsresultat presenteras vara strikt och kontrollen rigorös.

Vad som har skett går inte att göra ogjort. De mänskliga tragedierna är ett faktum. Det viktiga för framtiden är att rätt lärdomar dras

Det kan förefalla obegripligt att Macchiarini lyckades dupera så många så högt utbildade och så kritiskt reflekterande personer så länge. Mötet mellan å ena sidan ambitionen att göra KI till en spjutspets inom ett nytt, spännande och viktigt forskningsområde och å den andra en manipulativ person med en sällsynt övertalningsförmåga blev bokstavligt talat dödlig. Förhoppningsvis har Macchiarini­skandalen blivit en vaccination mot ett upprepande.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.