Gästkrönikor

Linda Alexandersson: Utförsäkringarna är skoningslösa

Covid-19 är i stor utsträckning fortfarande ett mysterium. En del av dem som blev sjuka i våras är ännu inte friska. Av dem som kände sig friska i somras upplever flera att de blivit sämre under hösten. Andra är sjuka varannan vecka, och ytterligare många får bakslag av minsta ansträngning eller bondförkylning. Det är helt enkelt något som inte stämmer i kroppen, men än har inte forskarna kommit fram till varför vissa inte blir friska. Kan det bero på virusmängd vid smittotillfället, gener, försvagat immunförsvar, att kroppen bildat autoantikroppar, blodgrupp, att viruset gömmer sig kvar eller att förstörelsen i kroppen är stor och tar tid att reparera?

Av dem som insjuknade i våras var det en stor grupp som inte fick testa sig, och därmed inte har positiva PCR-test att uppvisa. Då var det ingen som trodde att det skulle spela så stor roll. De med mild sjukdom skulle ju tillfriskna inom några veckor. Nu har det i stället visat sig få förödande konsekvenser på individnivå när läkarna inte kan ställa rätt diagnoser och många i denna patientgrupp utförsäkras. För hur länge kan det egentligen ta att bli frisk från något som i läkarintyget kallas “trötthet och allmän sjukdomskänsla”?

I mötet med mysterier behöver nåd gå före rätt.

—  Linda Alexandersson

Förhoppningen var också att antikroppstestet i efterhand skulle kunna påvisa vilka som haft smittan. Men även här hopar sig frågetecknen. Av dem med konstaterad smitta har inte alla utvecklat antikroppar. Eller har de det? Är det testerna som är för trubbiga? Enligt en studie från Island utvecklar nio av tio antikroppar. I en mindre studie från Sahlgrenska hade å andra sidan alla antikroppar men vissa så små mängder att de inte syns på de tester som finns i vården.

Läs mer: Pastor Stefan Swärd vårdas för covid-19

Efter 180 dagar som sjukskriven ska man prövas mot hela arbetsmarknaden. Det krävs också objektiva fynd och diagnoser för att styrka förlängd sjukskrivning. Men för många av de sjuka lyser de objektiva fynden med sin frånvaro. Blodproven kommer ofta tillbaka utan anmärkning, och utan avvikande prover görs inga vidare utredningar. Nytillkomna hjärtproblem räknas inte som tillräckligt graverande. Hjärndimma kan misstas för utmattning.

I mötet med mysterier behöver nåd gå före rätt. Vi kan inte utförsäkra människor som är för sjuka för att arbeta när vi ännu inte förstår deras sjukdomstillstånd. Precis som nåd fått gå före rätt när de gäller de bidrag som redan betalats ut till företag, måste detsamma kunna gälla dem som insjuknat och inte vet när de kommer att få sin hälsa tillbaka igen. De sjukaste har redan betalat ett högt pris, de ska inte dubbelbestraffas genom att nu också förlora sin inkomst.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig