Gentekniken går så fort att etiken inte hinner med

Nu brådskar det med en allsidig utredning där de etiska och inte de tekniska aspekterna på genteknik sätts i första rummet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Utvecklingen inom gentekniken går framåt med stormsteg med stora och viktiga landvinningar de senaste åren. Men medaljen har en baksida – det går så fort att etiken inte hinner med. Det är därför alldeles utmärkt att Statens medicinsk-etiska råd, Smer, slår larm och kräver en modern lagstiftning.

Samtliga politiskt tillsatta rådsmedlemmar utom Vänsterpartiets representant har undertecknat debattartikeln i Svenska Dagbladet tillsammans med Smers ordförande och huvudsekreterare. Den politiska bredden ger hopp om att Smers begäran får snabb effekt oavsett vilken regering som sitter vid makten efter höstens val.

Gentekniken innebär fantastiska chanser att ge människor längre och bättre liv. Men den öppnar också skrämmande möjligheter, inte minst på fosterdiagnostikens område med selektiva aborter som gör att allt färre barn med exempelvis Downs syndrom får se dagens ljus som följd.

"Hur kan vi bejaka och dra nytta av de gentekniska framsteg som på ett etiskt hållbart sätt bidrar till människors hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet? Hur ska Sverige verka för ett etiskt välavvägt regelverk nationellt och internationellt?" Det är de frågor Smer vill ska analyseras.

Att få ett regelverk på plats är ingen enkel uppgift, inte minst med tanke på det internationella perspektivet som gör det besvärligt för nationell lagstiftning att få genomslag. Men den är nödvändig. Ett systematiskt arbete borde ha varit i gång för länge sedan. Nu brådskar det med en allsidig utredning där de etiska och inte de tekniska aspekterna på genteknik sätts i första rummet.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Böneutrop
Kyrka och politik