Hur kunde mobiltelefonerna ta över skolan?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Regeringen tillsätter en utredning för att trygghet och studiero i svenska skolan ska stärkas. Detta är helt nödvändigt för elevernas lärande.

I uppdraget ingår också att lämna förslag på lagändringar som gör det möjligt att förbjuda mobiler under lektionstid.

Det är inte utan att man hajar till. Behövs det lagändringar för att komma åt mobilen som ett störande moment för undervisande lärare och kunskapstörstande barn?

Hur kunde det gå till att mobilen så till den grad lyckades störa studierna och tog över skolan så att det behövs lagändringar för att ta tillbaka studieron?

Men om det är det som behövs för att komma tillrätta med problemet, om det inte räcker att rektorer och lärare får bestämma över klassrummet, så är det bra att frågan utreds.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Sommarkonferenserna
Foto: Johannes Ottestig
Foto: Johannes Ottestig
Kristen i coronakrisen
Foto: Kajsa Göransson
Foto: Kajsa Göransson
Coronakrisen
Pat Marmo, ägare till en begravningsbyrå i Brooklyn, berättar att de är kraftigt överbelastade till följd av corona-pandemin. 
Foto: John Minchillo
Foto: John Minchillo