Inga frikort för rasism delas ut

Främlingsfientliga teorier och praktiker finns överallt, skriver Carl-Henric Jaktlund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Så kom den då till sist, rapporten som helt punkterar beskrivningar om Sverigedemokraterna som ett främlingsfientligt eller rasistiskt parti. Stödet för SD bland utrikesfödda har nämligen femdubblats senaste året, visade Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning som presenterades förra veckan. Därmed kan det vanliga epitetet av partiet avskrivas, för utrikesfödda kan förstås inte vara främlingsfientliga.

SD-sympatisörer tolkade under­sökningen precis så, som ett bevis för att deras politik och agenda är ickerasistisk.

Men det är förstås en helt b­efängd slutsats.

Tendensen att egoistiskt sätta sig själv i centrum och se sina egna behov som högre och viktigare än andras är nämligen allmänmänsklig. Frestelsen att förvägra andra de rättigheter vi själva tar för givet har inte med vårt nationella eller etniska u­rsprung att göra. Vi är alla potentiella rasister och friköps aldrig från främlingsfientliga teorier eller praktiker utifrån vår bakgrund. Inga frikort delas ut.

Inte heller på detta område bör det alltså göras skillnad på människor: Samma principer för alla, oavsett namn eller ursprungsnationalitet, inget annat. Allt annat är orimligt.

Sverigedemokraterna ska därför bedömas utifrån den p­olitik de faktiskt bedriver och där är deras invandringsmotstånd samt hårda bevakning av egna intressen fortsatt minst sagt mycket komplicerad, inte minst utifrån kristen synvinkel.

Att få ihop partiets tankegångar och hållning med Bibelns syn på medmänsklighet och generositet är en omöjlighet.

Därför är det logiskt och glädjande att Torpkonferensen, Evangeliska frikyrkans stora sommarkonferens som inleddes på måndagskvällen, i år har temat ”Älska alla folk”. Missionsdirektorn Daniel Norburg skrev följande inför i sin presentation av konferensen: ”Med temat vill vi lyfta fram alla människors lika värde. Att alla åldrar, alla etniska bakgrunder, oavsett funktionshinder, kön, ålder, sexuell läggning eller social status – är älskade av Gud!”

Det kan låta som en banal och självklar hållning, men den måste ständigt upprepas.

För tendensen att se till vårt eget långt mycket mer än andra­s, att särskilja och dela upp människor i olika värden, finns som sagt hos oss alla. Faran lurar alltid bakom hörnet och behöver tryckas tillbaka, eller rättare sagt: Korrigeras utifrån Bibelns hälsning om vad som präglar Guds hjärta. Hans utbredda kärlek som markerar hela världen, hela mänskligheten, som en e­nhet och föremål för exakt samma omsorg behöver ideligen repeteras så att den inte ersätts av vår egen bristfälliga egoism.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.