Ingen ände på Migrationsverkets kunskapsbrist om församlingsliv

Beslutande myndigheter saknar kunskap om hur vägen till tro och dop ser ut.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ännu en iransk konvertit har fått avslag av Migrationsdomstolen. Det som är anmärkningsvärt i detta fall som Dagen skriver om i dag, är att vittnesmålet från pastorn som döpte iraniern inte är rätt återgivet. (Pastor: Mitt vittnesmål har återgivits felaktigt)

I domen står att det inte skedde några djupare samtal med dopkandidaten om dennes religiösa övertygelse eller varför han ville låta döpa sig.

Pastorn i fråga menar att han är missförstådd, att det skett många samtal och möten om dopet och den religiösa övertygelsen och att de två avslutande samtalen om dop och medlemskap fungerar som summerande samtal i en längre process.

Ännu en gång verkar det som om beslutande myndigheter saknar kunskap om hur vägen till tro och dop ser ut i svenskt församlingsliv.

Läs också Joakim Hagerius: Nu är förtroendet för Migrationsverket nära noll

Läs mer om asylsökande konvertiter

Alla tidigare artiklar
Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Sambo och giftermål
Sex har en själslig dimension som inte försvann bara för att kyrkans sexualmoral kastades överbord av 1960-talets rebeller. 
Foto: mari lezhava
Foto: mari lezhava
Explosionen i Beirut
Alia Abboud.
Foto: Skärmdump
Foto: Skärmdump