Inget gigantiskt steg

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare


Den segslitna frågan om ensamstående kvinnors rätt till insemination går mot sin lösning i och med att Moderaterna, Folkpartiet och Centern kör över Kristdemokraterna, som framhärdar i uppfattningen att en sådan reform inte ser till barnens bästa.

I sak är Kristdemokraternas uppfattning förstås den riktiga. Det är ingen rättighet för vuxna att få barn, hur mycket de än längtar. Däremot har barn rätt till båda sina föräldrar.

Att många barn till ensamstående föräldrar lever i en utmärkt uppväxtmiljö samtidigt som åtskilliga mamma-pappa-barn-konstellationer lämnar mycket i övrigt att önska förtar inte den principiella tyngden i argumenten mot en lagändring.

Men det finns också en praktisk verklighet, där barn föds trots att ingen pappa finns med i bilden. Ibland har de tillkommit på naturlig väg, ibland efter att mamman åkt utomlands för insemination. Ensamstående har också rätt att adoptera, även om antalet länder som erbjuder barn stadigt krymper.

Steget till att tillåta insemination i Sverige, där barnet i motsats till på andra håll har laglig rätt att få reda på vem som är dess biologiska fader, är därmed inte gigantiskt. Särskilt inte om det jämförs med det andra steg som Kristdemokraterna tog häromveckan när partiet svängde på klacken i fråga om steriliseringskrav vid könsbyte. Att kvinnor som valt att gå igenom en omständlig, plågsam och långvarig process för att bli män ska ges fortsatt möjlighet att föda barn, att i realiteten ett tredje kön tillskapas, förefaller betydligt mer utmanande och normupplösande.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.