Jayne Svenungsson fick Per Beskows pris

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Per Beskows pris för yngre akademiker och skribenter som är verksamma inom mötet mellan teologi, samhälle och kultur går i år till Jayne Svenungsson. Hon är docent i systematisk teologi, fil. mag., teol. dr.

Priset delades ut den 5 maj i S:t Eugenia kyrka och är på 25  000 kronor. Priset delades ut i samarbete med Artos och Norma förlag, där teologen Per Beskow var verksam under många år.

I samband med prisutdelningen höll hon ett föredrag om "Den profetiska rösten: Om teologins otidsenliga uppdrag."

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Statsministeromröstning