Joakim Hagerius: Ett spännande år för ekumeniken

Pingst behöver hitta vägar för samverkan med andra kyrkor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Pingströrelsen har haft rådslag och stakat ut framtiden. Men en av frågorna på agendan var inte mogen för beslut. Församlingen Uniteds ansökan om associativt medlemskap i Pingst FFS, som nybildad EFS-förening, bordlades och ska beredas fram till nästa års rådslag.

Att en församling är ansluten till flera samfund är inte unikt. Ofta är det ett resultat av några små församlingars sammanslagning, något av nöden tvunget. Men för United i Malmö är inte ekumeniken framtvingad. Församlingen uttrycker en vilja att bejaka sin pentekostala identitet samtidigt som den söker en närmare kontakt med en allmänkyrklig tradition.

Läs mer: Magnus Persson, United: Känner stor tacksamhet till Pingst

 

Ekumenik och samfundsliv är inga enkla saker, som vi skrivit om tidigare på ledarplats. Det visste redan biskop Giertz när han skrev romanen ”Stengrunden” år 1941.

Han skriver om unge pastor Fridfeld som trevande känner på sin nya chef: Måste man ändå inte tro att den nya missionsrörelsen skulle kunna ena alla troende och rädda kristenheten? Att man kunde stryka ett streck över alla lärofrågor, ja över själva dopfrågan, för att sluta sig samman och verka för Guds rike?

Den erfarne kyrkoherden svarade eftertänksamt att den friheten inte fungerar i längden och att formerna och tvånget nog kommer tillbaka. ”Vänta bara – när alla de här fria missionsföreningarna fått luggas tillräckligt med leenare och metodister och irvingianer och baptister och allt vad de heter, så kommer de minsann att skaffa sig både statuter och gemensamma kassor och något slags prästutbildning. Endera rinner det ut i sanden och hamnar hos de andra sekterna, eller också får man samla upp det i något slags kyrkosamfund.”

Läs mer: United blir vägval för pingströrelsen

 

Biskopen beskriver vad som verkar vara en närmast oundviklig utveckling av varje andlig förnyelserörelse med ambitioner. Så också svensk pingstväckelse. Lewi Petrus höll ihop väckelsen genom sin person och en handfull företag. Det informella ledarskapet övergick till föreståndarna för de stora pingstförsamlingarna. Sten-Gunnar Hedin skapade så småningom en formell samverkansstruktur, trossamfundet Fria församlingar i samverkan. Pelle Hörnmark samlade rörelsens pastorer och skapade en ny stark vi-känsla i kåren. Vad blir Daniel Alms bidrag till svensk pingströrelse? Samfundsstrukturen är på plats. Pastorerna är samlade. Det finns till och med en gemensam teologi- och pastorsutbildning.

Daniel Alm har profilerat sig som visionär och teolog. Han talar och skriver ofta om klassisk pingstteologi och om pingstväckelsen som egen kyrkohistorisk tradition.

Det är troligt att arvet som Alm lämnar efter sig, så småningom, är en teologiskt väldefinierad pingströrelse. Ett arbete som också för med sig att rörelsens gränser blir tydligare. Det är också sannolikt att Pingsts egen utvecklingsfas är en bidragande orsak till att rådslaget inte vet om det ska bejaka United som associativ medlem. Pingströrelsen har fram tills nu definierats av ett gemensamt centrum, vilket utmanas av Uniteds ansökan, och tvingar fram en diskussion om var gränserna går för ett associativt medlemskap. Samtidigt behöver inte en tydlig samfundsidentitet hindra en formell samverkan med andra kyrkor. Det är fortfarande möjligt om parterna möts i Ande, vilja och ödmjukhet.

Att definiera sin egen teologi och tradition betyder inte att man är anti-ekumén. Daniel Alm har tillsammans med Marcus Sönnerbrandt skrivit i Dagen, den 14 mars om en ny uppdragsorienterad ekumenisk vision, med fokus på diakoni, evangelisation och församlingsplanering.

Men om man som samfunds­ledare verkligen har ekumeniska ambitioner, då behöver man också arbeta med strukturer och teologi i relation till andra kyrkor.

Det är genom dessa övergripande samfundssamtal som möjliga samverkansformer och avtal kan växa fram, när nu önske­målet finns på lokalplanet. Under året som leder fram till nästa rådslag blir det spännande att följa Pingsts teologiska bearbetning av Uniteds ansökan, i relation till EFS. Vilka vägar kan man hitta för ett ömsesidigt erkännande av varandras ämbeten? Här har Daniel Alm möjlighet att förena teologen och visionären genom att samtidigt verka för ett pingstteologiskt självförtroende och en ekumenisk samverkan med andra kyrkor. Som ett föregripande av Guds framtid.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.