Joakim Hagerius: Jorden ropar på omvändelse

Klimatprofeter kommer med ett allvarsamt och hoppfullt budskap.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

FN:s klimatpanel IPCC har presenterat en fördjupad studie som fått stor uppmärksamhet. Rapporten är inte en bland alla andra rapporter om klimat. Budskapet är att det fortfarande är möjligt att bromsa den globala uppvärmningen så att den stannar på 1,5 grader år 2100. Men ”det kommer kräva brådskande och kollektiva klimatansträngningar utan motstycke inom alla områden”, skriver forskarna i studien. Det som sker det närmsta decenniet blir avgörande.

Rapporten är både alarmistisk och hoppfull på samma gång.

Oändligt långa tidsperspektiv, utsläpp från industri och global logistik ställs inte heller i motsats till det lilla hemmets källsortering. Det krävs ansträngningar ”inom ALLA områden”.

Därför är det viktigt att lyssna på FN:s klimatpanel och hörsamma uppropet. Man kan se rapporten som världens genom tidernas största beställning. Och om tillräckligt många hörsammar uppropet är det fortfarande möjligt att nå klimatmålet. Panelen kan ses som vår tids profeter som ropar på mänsklighetens omvändelse genom att i god profettradition förkunna både allvar och hopp om skapelsen.

Läs mer: Linda Alexandersson: Avvakta med solsemester

 

Mycket i ICPP:s rapport handlar om skillnaden mellan en uppvärmning på 1,5 eller 2 grader.

Effekten av den halva graden kan enkelt sammanfattas som katastrofal.

Uppvärmningen och effekterna av den blir inte jämt fördelade över jorden.

Det är varmare över land än över hav och områden som ligger lågt och nära havet drabbas naturligtvis mycket hårdare om havet höjs. Det finns alla skäl för alla att göra allt som är möjligt, och det brådskar.

Det är därför framsynt av Riksbanken att uppmärksamma miljöekonomi som forskningsdisciplin genom att utse William D. Nordhaus och Paul M. Romer som ekonomipristagare till Alfred Nobels minne. Professorerna kommer inte med några lösningar, men med förståelse och med beräkningsmodeller för innovationer och klimatpåverkan. Och just den kombinationen är helt nödvändig för det globala företagandet att inkorporera i affärsidén.

Läs mer: Christoffer Abrahamsson: Dags att vi offrar vår bekvämlighet

 

Bevekelsegrunden för att hörsamma ICPP:s rop på omvändelse och själv bidra till klimatmålet kan vara olika. För någon kan det vara affärsdrivet och för andra av ansvar för kommande generationer. Det finns ytterligare perspektiv och ett är andligt.

I Bibeln är förhållandet till skapelsen mer relationellt än instrumentellt.

Skapelseberättelsen beskriver träden som växer upp ur jorden som både ”ljuvliga att se på och goda att äta av.” Och Gud låter människan namnge alla skapade djur. Detta vittnar sammantaget om hur människan lever i relation till hela skapelsen och dess skönhet. Det är en stor gåva och något som förpliktigar. Skaparens relation till allt skapat bör omfamnas av en troende människa. Klimatansträngningar är inte bara ett instrument för att bromsa global uppvärmning. Det är lika mycket en grundhållning i relation till Gud.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.