Joakim Hagerius: Partierna får själva låsa upp låst läge

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Svenska folket har sagt sitt och vi har fått ett preliminärt valresultat. Det enda man med säkerhet kan säga om resultatet är att det fortfarande är oklart vad det betyder för regeringsfrågan. I skrivande stund skiljer det på ett mandat till det rödgröna blockets fördel mot alliansen. Men när valresultatet är så jämnt, och det fortfarande finns röster kvar att räkna, kan mandatfördelningen komma att ändras ända fram till onsdag enligt statsvetaren Henrik Ekengren Oscarsson.

Väljarna har alltså inte varit till mycket hjälp för partierna att lösa upp ett låst läge. Valrörelsen har varit polariserad och blocken har grävt ner sig i två diken som blivit allt djupare ju närmre valdagen närmat sig.

De låsta positionerna består av två intakta block och varken Stefan Löfven eller Ulf Kristerson kommer frivilligt att lämna ifrån sig statsminister­posten i en eventuell blocköverskridande koalition. Därtill har inget parti förklarat sig beredd att samverka med eller söka stöd hos Sverigedemokraterna.

Läs mer: Elisabeth Sandlund: Bra att Löfven sitter kvar

 

Valresultatet visar att SD landar på drygt 17 procent och att de trots ett sämre val än väntat blir ett stort vågmästarparti. SD förblir därmed riks­dagens tredje största parti och har tydligt deklarerat att de inte tänker stödja en regering utan att få genomslag för sin egen politik. Partiet säger att de är valets största vinnare, men det är fel. Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har alla ökat lika mycket eller mer sedan valet 2014 i procent räknat. Det är svårt att utse en tydlig vinnare.

I det jämna läge som föreligger försöker båda blocken beskriva verkligheten och valresultatet till sin fördel. Båda sidor menar att valresultatet inte är så oklart som det verkar. Men, resultatet är så pass oklart att det till och med uppstår en diskussion om vad oklart i detta läge betyder. Och det kommer förmodligen fortsätta så fram till onsdag då alla röster är räknade och mandaten fördelade, och om resultatet kvarstår fram till en första statsministeromröstning.

Läs mer: Bibelbältet - så gick det i kampen mellan SD och KD

 

Den stora frågan under kommande överläggningar och förhandlingar handlar om vilket inflytande som SD kan tänkas få över politiken.

Om alliansen står fast vid utfäst löfte om att inte samverka eller samarbeta med SD har regeringen Löfven möjlighet att fortsätta regera, givet att resultatet står sig, men med mycket stora svårigheter att få igenom en budget i riksdagen. Om alliansen tar stafettpinnen med endast något mandats övervikt, utan att ge SD inflytande, blir förutsättningarna lika osäkra. Socialdemokraterna och SD är tillsammans större än alliansen och kan enkelt lägga krokben för en alliansregering i riksdagen.

Läs mer: Jubel hos KD - ett succéval

 

Enligt statsvetaren Göran von Sydow liknar Sveriges valresultat utvecklingen som vi ser i Europa med en stor väljarrörlighet – enligt Valu har hela fyra av tio väljare bytt parti – att väljarna överger de stora partierna och att det politiska landskapet polariseras. Nästan 30 procent av de svenska väljarna röstade på ytterkantspartierna Vänsterpartiet och SD, och inget av dem kommer sannolikt att sitta i en regering.

Under de senaste fyra åren har S gjort sig beroende av V som fått ett stort inflytande och som dessutom vuxit genom att framstå som ett tydligt oppositionsparti. Tanken på att alliansen nu skulle försätta sig i motsvarande situation med SD, svindlar.

En möjlighet att låsa upp det låsta läget kan vara att partierna isolerar ytterkanterna och söker sig till mitten för ett blocköverskridande samarbete. Förmodligen kommer partierna då behöva hugga ut olika parlamentariska majoriteter i olika frågor, vilket blir en ny politisk verklighet att vänja sig vid i Sverige som länge levt med tydlig blockpolitik, och på senare tid framröstade majoriteter som hållit genom hela mandatperioder.

I detta prekära läge krävs mer än en vuxen i rummet, och det räcker inte med en omskrivet skicklig LO-förhandlare för att man ska kravla sig upp ur skyttegravarna. Nu behöver alla lämna valrörelsens polarisering och plakatpolitik – för att om möjligt enas om en kompromiss för Sveriges bästa.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Debatt