Joakim Hagerius: Sanning är mer än kalla fakta

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Han var en superstar för oss blivande teologer. Som lärare och predikant rörde han sig fritt mellan psykologi, litteratur och teologi. Vi såg honom på TV och hörde rösten i radion. När vi som studenter frågade kontrade han snabbt: Ska jag svara som forskare eller som präst? Han stod på två ben och kunde enkelt välja på vilket av de två han för tillfället stödde sig. Det smög sig in en misstänksamhet i studentkollektivet: Är det verkligen så enkelt att välja ben?

Berättelsen gör sig påmind när Expressens kulturchef Karin Olson skriver en krönika och inleder med att redovisa sin tveksamhet. Vågar hon skriva att Expressen har en publicistisk idé, ett tydligt perspektiv?

Självklart vet hon som journalist skillnaden mellan "news och views" (nyheter och opinion), men det hon vill säga är att de två olika uppdragen inte är helt separerade. Karin Olson påminner om det självklara att "det existerar ingen journalistik lika objektiv som ett glas vatten". Varför tvekar hon? För att hennes egna ord kan användas som ett vapen mot den egna gärningen, så som president Trump gjort genom att regelmässigt tala om gammelmedierna som förmedlare av "fake news".

Frågan om journalistikens utveckling får stort utrymme av Johan Hakelius i senaste numret av Fokus, hela tio sidor. Han gör sig till tolk för journalisters instinktiva olust inför att Sveriges Radio, Sveriges Television, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och digitala Kit har gått samman för att granska faktaunderlag i de påståenden som florerar under valrörelsen. Oron som Hakelius fångar upp har inte med faktakoll att göra.

Tvärtom. Fakta är bra. Det är själva gängbildningen väcker olust, som om fakta var resultat av en förhandling skriver Hakelius.

Därmed adresserar de båda redaktörerna en liknande oro. Karin Olson ser en misstänksamhet mot etablerad journalistik. Johan Hakelius ser en liknande misstänksamhet, men inom journalistkollektivet. Enkelt uttryckt: Mörkar medierna sanningen?

Botemedlet mot denna oro kan inte vara att tona ner en publicistisk idé eller att retirera till objektiva fakta. Bättre då att återta begreppet sanning. Inte så att någon kan göra anspråk på att äga hela sanningen, inte ens de etablerade medierna när de sätter sig i samma båt.

Men i jakten på sanningen är både fakta och perspektiv nödvändigt. Liksom att det finns fler, i förhållande till varandra, oberoende medier med olika publicistiska idéer. För detta spelar alternativa medier en roll. Också Expressen och Dagen var alternativa medier för inte så länge sedan.

Det är med sanningen som målsättning journalister, och forskare för den delen, bidrar till samhället. Lägre bör inte ambitionen vara.

Sanning är mer än kalla fakta, den rymmer också perspektiv och världsbild. Och just därför kommer det alltid finnas ett stråk av aktivism i journalistiken och förkunnelse i forskningen. Det är inget att förfasa sig över, så länge det sker i ett öppet redovisat sökande efter Sanningen med stort S.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.