Joakim Hagerius: Viktig signal att äldste bad kvinnorna om förlåtelse

Det finns fortfarande mycket att lära från Willow Creek.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!