Joel Halldorf: Gud är också grisarnas herde

Det finns teologiska skäl till att välja ekologisk skinka.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

I år kommer vi sätta i oss ungefär 9 000 ton julskinka, eller ungefär ett kilo per person. Det är en klassiker på julbordet: undersökningar visar att många betraktar skinkan som viktigare än både gran och klappar för att åstadkomma den hett åtrådda julstämningen.

Samtidigt som vi står och väljer ur butikernas frysdiskar brukar det komma rapporter till tidningar om vanskötsel av grisar någonstans i Sverige.

Svensk djuruppfödning tillhör de främsta i Europa, men även här lever de flesta grisar sina liv inomhus på halmbeklädda betonggolv. Stress, liggsår och trängsel är många grisars vardag.

Det finns dock alternativ: för Krav-märkta skinkor krävs att grisarna får vistas ute i hagar under sommaren. Men efterfrågan är liten: bara några procent av försäljningen av julskinka är ekologisk. Avståndet mellan mediernas larmrapporter och medel­svenssons plånbok är långt. Finns det ett särskilt kristet, teologiskt motiverat perspektiv på frågan om djurskötsel och vegetarianism?

Människan har, med Guds tillåtelse, ätit kött sedan hon kördes ut ur Eden – däremot var hon vegetarian i lustgården, och vi ska inte heller äta kött i det framtida paradiset. Det ger anledning till eftertanke. Ordningen här på jorden framstår som ett undantag. Det manar till återhållsamhet, inte frosseri.

Bibeln beskriver Gud som inte bara en herde för människan, utan också som djurens väktare: Gud ger dem vatten och bete (Ps. 104)­ och Hans nåd utsträcker sig till ”både människor och djur” (Ps. 36:7).

Under människans tid på jorden har förutsättningarna för vårt köttätande förändrats.

Förr var köttet avgörande för vår överlevnad, numera hotar den vår existens. Jordbruksverket skriver på sin hemsida: ”Konsumtionen av kött är därför – oavsett var och hur det har producerats – förknippad med stor klimatpåverkan.”

En annan förändring gäller uppfödandet. Antibiotika gör det i dag möjligt att förvara djur i förhållanden som annars skulle döda dem, vilket möjliggör storskalig produktion i så kallade ”djurfabriker”. Grisen är en intelligent och social varelse, som i sitt naturliga tillstånd tycker om att böka och gräva i jorden. Till hjälp för detta har den sitt tryne, som är gjort just för att böka i jorden. Bökandet är, för att uttrycka det teologiskt, en del av grisens skapelsegivna natur. Grisar som tvingas leva hela sina liv inomhus på betonggolv berövas alltså möjligheten att leva i enlighet med sin skapelsegivna natur.

Kristna som är intresserade av att leva Guds rike här och nu borde ta detta i beaktande.

Det är inte möjligt för bönder att producera ekologiskt kött, eller för affärer att ta in det för försäljning, om inte fler börjar välja det alternativet.

En del kristna känner sig obekväma inför Gamla testamentets­ lagbud, och även om vissa enskilda påbud kan vara märkliga har de sammantaget ett vackert budskap: att Gud inte bara är söndagens utan också vardagens Gud. Han bryr sig om detaljerna – inklusive vad vi äter när vi firar Hans egen födelsedag.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Lilla Erstagården