Joel Halldorf: Kan Bildas styrelse sitta kvar?

Bildas styrelse har, medvetet eller inte, höjt insatsen för detta samtal genom att man enhälligt och skarpt avvisat all kritik.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!