Joel Halldorf: Lewi Pethrus står mitt i det svenska 1900-talet

Det har alltid funnits grupper som inte ansetts passa in i den svenska modellen: romer, samer, psykiskt sjuka – och pingstvänner.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar året ut för endast 10 kr

eller