Joel Halldorf: Vad är tillåtet på universitetet?

Vi måste lära oss att vara civiliserat oense.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!