Joel Halldorf: Var Hillsongs nattvard trogen pingsttraditionen?

Pandemin tvingar oss att improvisera. Vi måste hålla gemenskapen, gudstjänsten och diakonin levande under nya förutsättningar. Det föder kreativitet, men tvingar oss samtidigt att ställa grundläggande teologiska frågor.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!