Kan yoga fråntas sitt religiösa ursprung – kan bön?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Församlingen Arken söker tillstånd hos Skolinspektionen för att få tillämpa ”inre bönen för barn” byggd på kristen tradition som alternativ till mindfulness och yoga i skolan. En vanlig kritik från kristet håll är att yoga inte kan fråntas sin religiösa koppling och därför inte hör hemma i skolan. Som ett led i denna kritik har pastor Linda Bergling utarbetat en friskvårdsmodell som ska ”stärka barnets existentiella och själsliga hälsa” som Arken nu vill få tillstånd att tillämpa. Frågeställningen – och Skolinspektionens framtida svar – är intressant. Om yoga kan fråntas sitt religiösa ursprung – kan bön?

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.