Kristna och muslimer tror inte på samma Gud

Det är skillnad mellan att fika och fira gudstjänst tillsammans, skriver Elisabeth Sandlund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Observera att den här ledaren publicerades i september 2017.
 

Religionsdialog är utmärkt.  Praktiskt samarbete mellan företrädare för olika religioner är likaledes positivt. Att kyrkan engagerar sig i sociala projekt för att skapa gemenskap människor emellan, oavsett vad de tror eller inte tror på, är berömvärt.

Men det finns en gräns som inte får överskridas, när dialogen och samverkan övergår i synkretism, sammanblandning. Att fika tillsammans är med andra ord en sak, att fira gemensam gudstjänst något helt annat.

Läs också: I kyrkan firar muslimer och kristna gudstjänst tillsammans
 

Det är inte så att kristna och muslimer tror på samma Gud, vilket ofta hävdas utan närmare reflektion. Den kristna guden är treenig – Fader, Son och Helig ande. Islam förnekar inte Jesu existens men reducerar honom till en profet, en människa av kött och blod. Det är en helt avgörande skillnad.

Och det är också så att kyrkan har ett övergripande uppdrag, att förkunna evangeliet, det glada budskapet om Sonen, Jesus Kristus, till alla, även människor med en annan religion. Det ska ske med respekt och ödmjukhet men också med tydlighet, en nog så svår balansgång i ett mångreligiöst samhälle.

Sverigedemokraterna har alltså inte fel i sak när de hävdar att Svenska kyrkans uppgift i Huddinge, liksom överallt annars, är att omvända människor till kristen tro. Däremot är det sorgligt att de tar chansen att vädra sin främlingsfientlighet genom att kräva att allt samarbete med muslimer avbryts. Där visar partiet sin verkliga agenda, att det mer handlar om motstånd mot islam än om omsorg om människors frälsning och kyrkans bästa.

Läs mer: I Flemingsberg och Fisksätra går muslimer i kyrkan

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.