Läge för ”Vi står inte ut 2.0”?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

”Vi står inte ut” är en folk­rörelse som består av människor som protesterar mot utvisningen av ensamkommande flyktingungdomar. Många av dem är djupt engagerade och har byggt upp personliga relationer till dem det handlar om. Är vi på väg mot en liknande folkrörelse när det gäller hanteringen av människor med funktionsnedsättningar?

De senaste turerna kring rättighetslagen LSS pekar tydligt på att såväl politiker, opinionsbildare som allmänhet äntligen har insett att det har gått för långt.

Det håller inte att måla ut dem som är beroende av personlig assistans för att leva ett värdigt liv som en grupp fuskare som försöker pungslå samhället på så stora belopp som möjligt. Inte när barn som behöver som sondmatning för att få i sig näring inte längre kan få samhällets hjälp eller vuxna tvingas säga upp sig från jobbet samtidigt som deras assistenter får se sig om efter annan sysselsättning.

Till och med Försäkringskassan, som i stor utsträckning fått spela rollen som bov i dramat, har insett att det blir svårt att tillämpa en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från i somras utan att tusentals personers liv slås i spillror. Det är naturligtvis hedervärt att Försäkringskassan slår larm till regeringen och ber om hjälp. Men det är märkligt att samma myndighet förklarar att man i avvaktan på en eventuell lagändring tänker fortsätta med den strikta tolkningen i stället för att lägga alla omprövningar på is. Fullständigt obegripligt blir det när en representant för HFD förklarar att den tolkning som Försäkringskassan stannat för aldrig var domstolens avsikt.

Agerandet drabbar förstås i förs­ta hand de människor som LSS syftade till att ge rätt till ett liv som andra med full delaktighet i samhället.

Inte bara de som lyckats samla ihop tillräckligt många poäng för att få personlig assistans berörs utan också många andra som blir blåsta på någon av de andra nio insatserna i lagen, exempelvis ledsagning eller kontaktperson.

Men det finns också en annan aspekt av mer generell natur som borde oroa alla beslutsfattare och varje väljare. LSS har klubbats av riksdagen i god demokratisk ordning. När Försäkringskassan och kommunerna av ekonomiska skäl skruvat åt kranarna har de som drabbats av indragningar eller aldrig fått de insatser de har rätt till överklagat. Domstolarna har i allmänhet gått på myndigheternas linje. De domar som fällts, inte sällan luddigt formulerade, har kommit att tillämpas över hela linjen, också i fall som ligger på milsvitt avstånd från de specifika ärenden de egentligen handlade om.

Hela syftet med lagen har gått om intet. Den demokratiska processen har helt enkelt kortslutits.

Också av den anledningen är det viktigt med blixtsnabba åtgärder. Förutsättningarna för en bred blocköverskridande överenskommelse finns. Inget parti vågar ta risken att i valrörelsen bli föremål för vreden från den nya folkrörelsen ”Vi står inte ut 2.0”. Priset har varit högt för de drabbade men nu finns funktionsrättsfrågorna på den politiska agendan.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.