Låt inte Danmark inspirera oss

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Bara namnet, ”gettopaketet” är obehagligt. Innehållet i danska regeringens förslag, som ska få bukt med de problem invandringen medfört, är ännu värre. Bland det mest uppseendeväckande är att den grundläggande principen i ett demokratiskt samhälle om likhet inför lagen sätts ur spel. Brott som begås i så kallade getton ska nämligen i fortsättningen kunna bestraffas dubbelt så hårt som i andra områden. Det finns mycket i vårt grannland som Sverige inte bör ta efter. Dit hör definitivt denna sorts diskriminerande lagstiftning.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Debatt