Låt terrorister få byta livsväg

Möjligheten till en andra chans viktig grundprincip.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Det stormade rejält under fjolåret när Mona Sahlin, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism, med flera talade om att inte stänga till för människor som återvänder efter så kallade terrorresor. En stor del av den kritiken var befogad, det fanns klara tendenser till en utopisk naivitet som snarare riskerade möjliggöra och underhålla fortsatt terrorism än stoppa den.

Men i grunden var och är ambitionen och viljan helt rätt.

Svenska Anna Sundberg har nyligen utkommit med boken ”Älskade terrorist” (Norstedts förlag) där hon berättar om sin väg till militant islamism – via ungdomlig nyfikenhet och manipulation in i ett sekteristiskt tankesätt – men även om vägen därifrån.

En av de stora nycklarna när hon började betvivla och ifrågasätta sitt livsval var att det fanns en möjlighet att vända tillbaka. Svenska UD hjälpte till och föräldrarna tog emot sin då vuxna dotter.

”Många som reser är unga och kastar sig i något för att de vill testa. Men sedan kanske de vill fly från det. Då måste de ha något att komma tillbaka till. Därför behöver man ta emot dem och inte bara prata om straff. De flesta av dem kommer att vakna till slut”, säger Anna Sandberg i Dagens Nyheter (8 mars).

Här finns dock förstås en svår balansgång att gå. I hennes eget fall tycks det som att hon inte personligen begått konkreta brottsliga handlingar utan ”bara” sympatiserat med och stöttat terroristisk verksamhet.

Vägen tillbaka blir enklare då, men även när brott som måste få lagmässiga konsekvenser begåtts behöver det finnas en chans att byta livsväg.

Att markera hårt mot terrorism och brottslighet är en viktig självklarhet både för samhällen och enskilda människor, men där dörrar till en andra chans stängs blir det trångt för alla.

I längden är det enbart ett sådant både-och-agerande som leder framåt och som kan utmana terrorism på allvar. Anna Sundberg säger att hon länge bar på känslan att ”nu har jag valt det här, då kan jag inte backa från det”.

Om omgivningen resonerar likadant så riskerar den bilden att bekräftas och cementeras vilket möjligen leder till att problemet hålls på avstånd men inte att det försvinner.

Bättre är en attityd hämtad från Jesu berättelse om den förlorade sonen, där den som kommer till insikt och längtar efter ett återvändande vågar ta steget och dessutom möts av en öppen famn.

Det må vara en smått provocerande tanke när det gäller andra, speciellt människor som tydligt brutit mot grundläggande goda levnadsregler.

Men alla principer om barmhärtighet och möjlighet till en ny chans i livet som man önskar för egen del måste även tillåtas och praktiseras gentemot andra.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.