Ledarkrönika

Sjukvården är i ett extremt svårt ekonomiskt läge

Vårdkrisen har inga enkla lösningar, skriver Lennarth Hambre.

Förkylningarna står som spön i backen. Min hosta har hållit i sig i fyra veckor och det verkar inte finnas mycket till lindring. Lite hostdämpande medicin känns bra även om det ibland upplevs som att lungorna vänder sig ut och in. För att vända sig till primärvården är ingen poäng. Virus får varje god samhällsmedborgare vänta ut.

Det finns dock tillfällen när det är nödvändigt med en fungerande primärvård eller specialistsjukvård som enligt de flesta regioner nu är i ett mycket svårt ekonomiskt läge. Akut har inflationen gröpt ett stort svart hål där inte minst uppräkning av pensionskostnaderna blivit en svår puck. Andra dramatiskt ökande kostnader är hyrpersonal för både läkare och sjuksköterskor.

Ett annat perspektiv i frågan aktualiserades hösten 2022 från tre forskare som skrev om den ökande administrationen i offentlig sektor. De noterade bland annat att ” Det är ingen nyhet att läkare, lärare och poliser ägnar mindre än hälften av sin arbetstid åt sina huvuduppgifter. Men arbetstidsstudier visar även att de ägnar en stor och ökande del av sin arbetstid åt att på olika sätt dokumentera sitt arbete”. Dessutom trycks administrationen ned i organisationen där det nu i stället för kanslister, kontorister och sekreterare skapas en ny kår av välutbildade managementbyråkrater som controller, strateger, koordinatorer och kommunikatörer. Risken är uppenbar att kärnverksamhet som undervisning, sjukvård och brottsbekämpning trängs undan.

Frågan om hur kostnaden för hyrpersonal belastar regionerna är den ständiga interna och externa diskussionen. Självklart är det problematiskt när en hel profession inom vården inte längre är motiverade att vara anställda med ett långsiktigt perspektiv. Skälet sägs ofta vara arbetsmiljön kombinerat med lönenivåerna.

Landstinget i Värmland har löst problemet genom att skapa en internationell vårdmiljö. 70 procent av läkarna på sjukhuset i Torsby är rekryterade utomlands. Totalt handlar det om 26 läkare från 12 länder enligt SVT Värmland (13/10). Detta har enligt sjukhuschefen lett till fasta läkare som bor på platsen och engagerar sig i sjukhuset. Hyrläkare är inget bra alternativ. Anställda är bättre.

Vårdkrisen har inga enkla lösningar. Men det som efterlyses är mera kreativitet, lärande mellan regionerna och reflektion kring gammal och modern organisationskultur. Om läkare och sjuksköterskor i större utsträckning gör det de är utbildade för blir det lättare för alla i vården. Vårdköer kortas även för våra enklare åkommor och husläkarreformen med fokus på mig som patient kanske kan bli verklighet.

Fler artiklar för dig