Löfvens slutsatser är helt uppåt väggarna

Stefan Löfven har faktiskt rätt när han jämför prästens möjlighet att säga nej till att förrätta en vigsel med situationen för en barnmorska som vill arbeta i sitt yrke men inte med aborter. Men hans slutsatser är helt uppåt väggarna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Löfven har rätt så till vida att det i båda fall handlar om hur samvetet bjuder en individ att handla alldeles oavsett hur lagar och regler ser ut.

Svenska kyrkan som institution har vigselplikt – är en av kontrahenterna medlem i kyrkan har paret, vare sig det är samkönat eller inte, rätt till vigsel. Den enskilde prästen har däremot möjlighet att säga nej. Han eller hon kan exempelvis känna till sådant som inte får yppas på grund av tystnadsplikten. Eller inte klara att uttala Guds välsignelse över ett par som ser detta som att gifta sig som ett skämt och vigsellöftena som högst temporära. Eller ha teologiska betänkligheter mot att viga man med man eller kvinna med kvinna.

På motsvarande vis skulle inte den svenska sjukvårdens plikt att utföra aborter på de kvinnor som uppfyller abortlagens kriterier rubbas en enda millimeter av att enstaka barnmorskor fick rätt att avstå från att medverka vid just dessa ingrepp.

Argument för samvetsfrihet

Prästens samvetsfrihet blir därmed ett argument inte mot samvetsfrihet utan för hur den utan större problem kan förenas med lagstiftning även på andra områden, framför allt inom sjukvården

Men Löfven vänder på det hela. Den som inte kan viga samkönade par ska över huvud taget inte få arbeta som präst, säger han, och ser uppenbarligen inga svårigheter med att han på detta vis lägger sig i ett kristet samfunds interna angelägenheter. Det skulle kunna viftas bort om det inte vore så att hans partikamrater i den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen har ett stort inflytande över hur kyrkan styrs. Tydligare exempel på att politikerna inte har i Svenska kyrkan att göra är svårt att hitta.

Om Löfven menar allvar och tänker försöka genomdriva en lagändring som tvingar alla vigselförrättare att viga alla par får det enorma konsekvenser inte bara för Svenska kyrkan. Rimligen måste samma regler gälla även alla andra samfund med vigselrätt . Det är ingen djärv gissning att katolska kyrkan skulle ha ett och annat att invända, liksom exempelvis pingströrelsen.

Ändra äktenskapslagstiftningen

Det finns bara en konstruktiv möjlighet – att ändra äktenskapslagstiftningen i grunden och införa en obligatorisk civilrättslig procedur för själva vigseln så att staten tar hela ansvaret och inte lägger ut den på entreprenad. Sedan kan varje trossamfund själv utforma den festliga ceremonin där äktenskapslöftena bekräftas på det vis som överensstämmer med dess egen teologiska hållning utan att staten är det minsta inblandad.

Den lösningen borde ha införts redan 2009. Men det är inte för sent än. Snarare hög tid. Så om några år kanske vi får tacka Stefan Löfven för hans initiativ i midsommarveckan 2017 som satte bollen i rullning så att Sverige äntligen fick en tidsenlig äktenskapslagstiftning.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.