Med människoliv får inga risker tas

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

”Går det så går det”. En sådan attityd kan intas när det handlar om futiliteter, när ett misslyckande möjligen är försmädligt men inte leder till allvarliga konsekvenser. Men när det handlar om människors liv är ett sådant förhållningssätt fullständigt omöjligt. Då måste det handla om att ta det säkra före det osäkra, att välja bort varje handlingsalternativ som om det vill sig illa kan leda till skada, till och med till döden.

Så måste Migrationsverket tänka efter sin egen rapport om situationen för kristna, apostater och ateister i Afghanistan.

Att inte omedelbart och radikalt lägga om kursen är lika ohederligt som inhumant.

Ingen flykting som gör sannolikt att han eller hon har lämnat islam och därmed blivit apostat kan i fortsättningen skickas tillbaka till ett land där en sådan handling, enligt den information som myndigheten själv inhämtat, riskerar att få förödande konsekvenser.

Argumentet att det inte skulle vara omöjligt att i smyg leva som kristen eller ateist i Afghanistan håller inte. Bärkraften saknas likaledes i resonemanget att man kan klara sig genom att inom tre dagar förneka sin konversion och återgå till muslimsk tro. Båda synsätten är just av karaktären ”går det så går det”. Och eftersom svenska myndigheter hävdar att de inte kan följa upp vad som sker med dem som tvingas återvända kan heller ingen visshet skapas om det har gått eller inte.

Nu hävdar ju Migrationsverket att inga ”riktiga” konvertiter tvingas tillbaka till Afghanistan, utan att det enbart handlar om personer som påstår att de har blivit kristna enbart för att få stanna i Sverige.

Att avgöra om en människas tro är genuin eller inte är en grannlaga, snarast omöjlig och i grunden olämplig, uppgift.

Måste man våga sig på den krävs djupa insikter i vad det innebär att bli och vara kristen, framför allt att det inte handlar om att ha inhämtat detaljkunskap om religiösa traditioner. Exemplen är många på hur ”fel” svar på detaljerade och felställda frågor lett till drastiska slutsatser. När handläggare som inte har egen förståelse av vad tro handlar om dessutom regelmässigt avvisar försäkringar från de personer – pastorer, präster och diakoner – som har bättre förutsättningar att bedöma att en konversion är på riktigt blir konsekvenserna förödande.

Det är ett faktum att det finns ”falska” konvertiter som, om de skickas tillbaka, utan att göra våld på sin tro kan utnyttja möjligheten att återgå till islam och hoppas att inte bara myndigheterna i Afghanistan utan också deras släkt godtar detta.

I andra vågskålen ligger risken att en ”äkta” konvertit bedöms som ”falsk”, sätts på planet till Kabul, tvingas avsvära sig sin nyfunna kristna tro och ändå drabbas av förföljelse.

För ett land som Sverige, som säger sig hålla yttrande-, tanke- och religionsfrihet högt, måste denna aspekt väga oändligt mycket tyngre.

Förhoppningsvis drar Migrationsverket självt rätt slutsatser av sin egen rapport. Om inte måste asylsökande konvertiter och deras företrädare se till att utnyttja den ammunition som nu ställts till deras förfogande.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.