Mer måste göras mot homohatet

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Uppgifterna om att evange­likala kristna inom och utom landet haft avgörande inflytande på lagstiftningen mot homosexualitet i Uganda är inte nya. Tidigare har det mest handlat om amerikanska pastorer som underblåst hätskhet och hat och därmed eggat de ugandiska makthavarna. I sin färska bok Fundamentalisterna försöker journalisten Annika Hamruds leda i bevis att det också finns svenska kristna sammanhang som bör fjättras vid skampålen på grund av sina kopplingar till kyrkor i Uganda.

Till stor del handlar det om fenomenet ”guilt by association”. Att hävda att det räcker med alla former av samröre för att dela skulden är ett argument som är lika lätt att slänga ur sig som det är svårt att vederlägga.

Att en barnkör från Uganda varit på turné i Sverige kan rimligen inte innebära att de svenska församlingar som den besökt bär ansvar för de uppfattningarna som den ugandiska kyrkan som står bakom kören uttryckt på andra områden. Och självklart är det viktigt att veta så mycket som möjligt innan en pastor bjuds in för att medverka. Men inte heller ett sådant möjligt felsteg innebär ett delat ansvar för ståndpunkter som ligger oändligt långt bort från sådant som det svenska sammanhanget står för.

Läs även | Andreas Nielsen: Författaren brister i sin research

 

Det är så självklart att det inte borde behöva sägas: Det finns inget fog för uppfattningen att svensk kristenhet skulle ställa sig bakom förföljelse av homosexuella i Uganda eller på andra håll i världen, vare sig den sker lagstiftningsvägen eller inte.

Det vet Dagens läsare och alla andra engagerade kristna. Problemet är att de som står utanför kyrkan kan få för sig något annat; att många kristna är beredda att tumma på denna grupps absoluta människovärde. Ordet ”evangelikal” har redan, på grund av stödet för Donald Trump från inte så få kristna i USA, blivit svårt att använda av och om svenska kristna som håller fast vid Bibelns auktoritet, betydelsen av personlig omvändelse och beroendet av den helige Ande. Anklagelserna för kopplingar till evangelikala kretsar i Uganda innebär att problemet späs på.

Men därmed kan svensk kristenhet ändå inte två sina händer.

Om Hamruds bok leder till något gott är det kanske en större medvetenhet om problemet och en ökad vaksamhet när inbjudningar görs. Ännu viktigare är att de samfund och församlingar som har kontakter i Uganda måste ta sitt ansvar för att med de metoder som står till buds påverka situationen. De goda evangelikala krafterna i landet som arbetar mot hat och förföljelse behöver stöd parallellt med ett avståndstagande från allt som leder till förföljelse och förtryck.

Det låter enkelt och självklart men är inte okomplicerat. Motståndet mot att bli påtvingad ”västerländska värderingar” som ses som en form av nykolonialism kan trigga en helt motsatt reaktion än den avsedda. Men det är knappast ett skäl att inte försöka, med det okränkbara människovärdet som stabil utgångspunkt.

Läs även | Ny bok: Kristna bakom homohat i Uganda

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Corona och äldreboenden
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren
Sexhandel