Migrationsdebatt behöver vidgas

Både värderingar och ekonomi måste dryftas.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Migration – vare sig det gäller människor som flyr för sina liv eller sådana som söker en bättre framtid för sig själv och sin familj – är en mångfacetterad fråga. Det handlar om medmänsklighet – men också om ekonomi. Det handlar om kulturkrockar – men också om nya impulser och vidgade vyer.

När diskussionen förenklas och svaren framstår som givna grävs skyttegravar där debattörerna förskansar sig. När perspektiven breddas finns chansen till aha-upplevelser och nya insikter.

Av den anledningen är Dagens Nyheters ambitiösa satsning på att låta ledande internationella migrationsforskare komma till tals i djupintervjuer som kommenteras av svenska experter berömvärd.

Harvardprofessorn George Borjas varnar för att samhället riskerar att dras i sär, även om den totala ekonomin växer. Kollegan Jennifer Hunt vid Rutgers hävdar bestämt att i stort sett alla tjänar på invandring och att det paradoxalt nog är en fördel om de nya medborgarna har låg utbildning som hänvisar dem till enkla jobb. Och britten Timothy Hatton menar att frågan om lönsamhet eller inte är irrelevant när det gäller flyktingar. Utgångspunkten måste vara att ge de som är mest illa ute hjälp i enlighet med internationella konventioner, även om det kostar.

Det är just sådana fördjupade analyser som behövs i den svenska debatten, tillsammans med ett samtal som tar utgångspunkt i vilka grundläggande värderingar som styr åsikter och handlingar. Det ena utesluter inte det andra.

Att med avstamp i kristen tro hävda att migrationspolitiken måste vara generös hindrar inte att man kan komma till olika slutsatser om huruvida den också är ekonomiskt lönsam på kort eller lång sikt.

Samtalet fortsätter i olika forum, även på Dagens debattsida, där många vill vara med och diskutera med utgångspunkt i Micael Grenholms och Stefan Swärds färska bok. Så vill vi att det ska vara med en takhöjd som välkomnar också åsikter som inte överensstämmer med ledarsidans.

Även om Migrationsverkets nya prognos över antalet asylsökande innebär en kraftig nedskrivning till 60 000 personer under 2016 som huvudscenario kommer frågan att fortsätta att dominera samhällsdebatten.

Det som inte får hända är att vi luras att tro att problemet är löst för svenskt vidkommande. Glöm inte att 140 000 människor lever i oviss och pressande väntan på att få det livsavgörande beslutet om asylskälen är tillräckliga för att få stanna.

De som passerar nålsögat behöver bostäder, jobb och mänsklig gemenskap för att ha en chans att komma till sin rätt och slippa bli sedda som en kostnadspost.

Det är en stor, men inte vare sig omöjlig eller hopplös uppgift.

Läs reportaget från Åre i dagens tidning! Kan företagarna i denna glesbygdskommun åstadkomma att nio av tio nyanlända efter två år har meningsfull och produktiv sysselsättning borde det inte vara en omöjlighet någonstans i landet – om viljan och modet finns.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.
Statsministeromröstning