När staten vill styra bibeltolkningen

Ungdomsstyrelsens projektstöd väcker frågor, skriver Hasse Boström.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

När Ungdomsstyrelsen beviljat ekonomiskt stöd till ett projekt som drivs av föreningen Ekho kan man undra om myndigheten infört en ny statlig strategi. (Se sid 4–5.) Den går ut på att staten kampanjar för att få rörelser att överge delar av sina grundvärderingar.

I det här fallet gäller det att få Frälsningsarmén att ändra sin syn på vilka som får vara soldater och officerare, nämligen även hbtq-personer. Enligt dagens regler, som gäller över hela världen, kan den som lever i ett homosexuellt förhållande inte bli frälsningsofficer. Detta vill staten, via Ungdomsstyrelsen ändra på.

I ansökan anges att projektet gäller ”homofobi”. Men i praktiken handlar projektet om att staten inte accepterar att religiösa samfund av teologiska skäl har en avvikande syn på homosexualitet.

Det är helt riktigt att fientlighet mot eller oreflekterad rädsla för homosexuella eller homosexualitet, förekommer och ska bekämpas i samhället i stort och i kyrkorna. Här har både församlingar och enskilda kristna ett ansvar.

Men det är något helt annat att som kristen församling eller som trossamfund säga att ”vi älskar och välkomnar alla människor, oavsett sexuell läggning, men enligt vår tro bör man inte leva ut sin homosexualitet”. Vissa kyrkor drar gränsen vid medlemskap, andra vid att vara ledare i församlingen. Åter andra, till exempel Svenska kyrkan, säger att sexuell läggning och utlevelse inte i något avseende får hindra en person att inneha något av kyrkans ämbeten. Det finns också samfund där man inte kommit fram till en enhetlig linje.

Bibeltolkningarna är alltså olika, vilket har accepterats. Men nu tycks staten även gett sig in i bibeltolkningen.

I ansökningsdokumenten skriver Ekho bland annat: ”Projektet syftar också till att skapa kontakt med ytterligare kårchefer som höjer hbtq-kompetensen inom Frälsningsarmén och bibeltolkning som bejakar ­hbtq-personer”. Trots språkfelet framgår det att man vill påverka bibelsynen.

Ungdomsstyrelsen uppger själv att projekt av det här slaget ska ske i samråd med den förening man vill påverka. Det har inte skett i det här fallet.

Ett dialogprojekt hade varit en annan sak, att man möts utifrån utgångspunkten ”ingen av oss vill diskriminera andra männi­skor men hur gör vi när en religiös övertygelse krockar med diskrimineringslagen?”.

Det är ett angeläget samtal. Men nu är det i stället pekpinnar som gäller.

Blir nästa steg att Ungdomsstyrelsen beviljar ett statligt finansierat projekt riktat mot ­Katolska kyrkan med avsikt att förmå kyrkan att viga kvinnliga präster? I båda fallen är statens utgångspunkt att det här är en grupp (homosexuella respektive kvinnor) som diskrimineras enbart utifrån läggning respektive kön.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.