Naturligt söka ett bättre liv

Ovärdigt att se ner på dem som flyr från misär och fattigdom, skriver Carl-Henric Jaktlund.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

De ”ekonomiska migranterna” har blivit ett allt populärare b­egrepp för att beskriva en del av den flyktingström som bultar på Europas och Sveriges port. Förut var det mest invandrarkritiska sajter likt Avpixlat och Samtiden som använde det flitigt men uttrycket anammas och sprids även i allt vidare och mer allmänna kretsar. Formuleringen är mindre öppet provocerande än ”lyxflyktingar” som också används, men kommer allt som oftast ur samma nedvärderande grundsyn och vilja att avfärda människor med stämpeln ”icke godkänt skäl”.

Som om de vore fult att söka bättre levnadsvillkor, att önska sig annat än svält och fattigdom.

Flyktingkonventionen är tydlig med att det är de som har ”välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller p­olitisk uppfattning, kön, sexuel­l läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp” som har rätt att söka asyl och få uppehållstillstånd. Där nämns inte ekonomiskt drivna skäl och det är säkert en riktig bedömning, n­ågonstans måste gränser dras och prioriteringar ske.

Men att andra orsaker väger tyngre innebär inte att det är rimligt att fnysande nedvärdera den situation många människor befinner sig i, rejält under det existensminimum som vi är vana vid i Sverige.

Att människor söker utmana de ojämlika och orättvisa fördelningar som vår värld består av är inte konstigt, det är tvärtom n­aturligt.

Häromdagen meddelade Face­bookgrundaren Mark Zuckerberg att han ämnar skänka 99 procent av sitt aktieinnehav till välgörenhet. Motsvarande 45 miljarder dollar, i svenska pengar 390 miljarder kronor. Det är i sanning värt en rejält till­tagen applåd om det givandet blir verklighet. Hatten av för Mark Zuckerberg i så fall!

Men det är samtidigt möjligt att vända på blicken och i stället för att fokusera hans generositet konstatera att något är rejält skevt i världen när en människa kan få sådana enorma rikedomar medan andra knappt överlever. För att jämföra: 45 miljarder är mer än den sammanlagda brutto­nationalprodukten för hela Afghanistan i två år (landets BNP var 20,31 miljarder år 2013).

Till viss del kan fattiga länders s­ituation skyllas på korrupta l­edare som skott sig själva på sin befolknings bekostnad, men det är även så att västvärlden roffat åt sig oproportionellt mycket.

Därför: Snarare än att fnysa åt dem som söker ett bättre liv vore det naturligt med något slags kollektiv ödmjukhet och förståels­e inför det faktum att andra tvingas leva i misär medan vi, åtminstone förhållandevis, l­ever i stor lyx där prylar staplas ovanpå varandra och skafferierna är fyllda med mat.

På 1800-talet emigrerade omkring en miljon svenskar till Amerika, inte på grund av krig och förföljelse utan till stor del drivna av fattigdom och hungers­nöd. Vår historia då är andras berättelse nu.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.