Oförsvarligt att kristna barn blir mobbade utan att vuxna griper in

Anmärkningsvärt att misstänkliggöranden inte främst kom från andra kompisar, utan från andra vuxna i skolan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!