Ofullkomligt prästerskap ska inte sättas på elitpiedestal

I nästintill tre årtionden har övergreppsskandalerna skakat den katolska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Påve Franciskus har rätt i att kyrkans maktfullkomlighet och synen på prästerna som en elit som alltid har rätt är en rot till eländet. Klerikalism är en viktig förklaring men det går inte att bortse från andra möjliga orsakssamband. Det är givetvis på sin plats att betona att den överväldigande majoriteten katolska präster inte är förövare. Men klart är att strålkastarljuset behöver lysa över fler områden i katolska kyrkan. Ett av dessa är celibatet och de risker det kan innebära. Ett annat är vilka som söker sig till präst­ämbetet. I ditt ljus ser vi ljus, säger psalmisten.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.