Pingsthelgen är som livet - en blandning av mystik och logik

Tungotal och tystnad är två sidor av samma bönemynt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

De kristna högtiderna bildar fortfarande stomme för ett kalenderår. Men av någon anledning blir pingsthelgen inte lika uppmärksammad som jul och påsk. När man ville göra nationaldagen till helgdag fick annandag pingst stryka på foten eftersom det skapade minst socialt och ekonomiskt bekymmer. Pingst har helt enkelt blivit en tam helg konstaterade en forskare på svenska högtider.

Så har det inte alltid varit. Pingst har associerats med extas och tungotal, något exotiskt och svårfångat. Kanske är det just det som har bidragit till att göra helgen lam. För en betraktare har avståndet till Anden helt enkelt blivit för stort, och över tid oviktigt. Och det måste man tillstå - att pingstens budskap om Anden inte är lika konkret som Jesu födelse i ett stall eller korsfästelsen och uppståndelsen. Anden är inte lika enkel att fånga in. Är mer abstrakt.

Men så är det också med livet i stort. Det är en blandning av konkret och abstrakt, av logik och mystik. Och så behöver det vara.

Det goda samhället ger därför plats för hela livet. Under ett valår låter det som om allt handlar om konkreta saker som skolor, sjukhus och ett arbete att gå till. Debatten ger lite utrymme för det existentiella, för konsten och skönhet. Kulturpolitik blir sällan valfrågor. Likväl är båda perspektiven, arbete och andlighet, nödvändiga att beakta för den mänskliga existensens skull.

Det är ett perspektiv som verkar ha varit vägledande i den kommunala skola där våra barn har gått och där alla tre har haft schemaIagd meditation. Man kan ha synpunkter på det och fundera på varför. Skolans värld borde väl endast genomsyras av kunskap och rationalitet. Men det verkar som om planerande rektorer och lärare insett att eleverna behöver avslappning, stillhet och tystnad, också i skolmiljön, för att fullt ut kunna tillgodogöra sig kunskap. Förr i tiden var psalmsång och bön obligatoriskt i skolan. Förvånas inte. Människan är mer än en hjärna och ett par fötter. I den kristna tron ställs därför inte tro mot vetande, eller mystik mot logik.

”Hjärtat har sina skäl som förståndet inte fattar” sa den franske matematikern och filosofen Blaise Pascal redan på 1600-talet.

De stora högtiderna som främst jul och påsk bildar en oupplöslig helhet tillsammans med pingst. Men varje högtid har också ett eget budskap och pingsten bidrar med något som svarar mot stillheten och tystnaden i den kommunala skolan, eller mot kulturen i politikens värld.

För Paulus är Anden en hjälp i den personliga bönen.

För oss som inte vet ”hur vår bön egentligen bör vara” skriver han att ”Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill” (Rom 8:26–27). Bön behöver inte var en intellektuell övning. Innehållet behöver inte alltid verbaliseras. Inte omedelbart förstås. Det går också bra att koppla av och låta Anden vädja för dig. I tystnaden uppstår en hjärtats bön, en delaktighet i det samtal som redan pågår i Gud. Det är inget man behöver arbeta upp. En gåva att ta emot.

Anden hjälper den bedjande människan på flera sätt. Tungotal är ett annat sätt och som inte behöver ses som exotiskt och spektakulärt.

Tungotal kan tillsammans med tystnad beskrivas som två sidor av samma mynt.

Den globala pingströrelsens förgrundsgestalt William J. Seymour beskriver tungotalet i en predikan: ”När den helige Andes liv kommer in så öppnas munnen genom Andens kraft i hjärtat.” Det sker lika fritt som luften vi andas, säger han. Orden som kommer behöver inte förstås av den som talar. Också denna bön är att bli delaktig i det samtal som redan pågår. Inte heller detta är något som man behöver arbeta upp. Det är också en gåva att ta emot.

Allt i tillvaron behöver inte omedelbart intellektualiseras. Även om det också har sin plats. Liksom erfarenhet och mystik har sin plats, och konst och skönhet. Däremellan finns ingen motsättning. Bokstaven har sin uppgift och Anden sin. Och hjärtat har skäl som hjärnan inte alltid förstår.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Böneutrop
Kyrka och politik