Regeringen vid viktigt vägskäl

Vinstbegränsning eller kvalitetskrav – det är frågan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Vad är viktigast? Att människor i behov av skolgång, vård eller omsorg får insatser av så hög kvalitet som möjligt oavsett i vilken regi den utförs? Eller att vinsterna för privata aktörer begränsas till en miniminivå även om det leder till minskade valmöjligheter för individen när entreprenörer ger upp eller aldrig ger sig in i branschen? Det är knäckfrågan som ställs på sin spets nu när förre kommunalrådet i Malmö Ilmar Reepalu (S) har presenterat sin utredning om vinster i välfärden. Eller snarare mot vinster i välfärden.

Reepalu är klar med vad han tycker. Inget ont om kvalitet, men den är så svår att mäta att det är lika bra att inte ens försöka. Ett vinsttak är mycket enklare att definiera och genomföra.

Utredningens resultat ligger i linje med de direktiv som gavs och som tillkom efter starka påtryckningar på den rödgröna regeringen av det parti som tidigare kallades ”Kamrat 4 procent”, Vänsterpartiet.

Den på grund av skiljaktiga uppfattningar i andra frågor skadskjutna Alliansen är överens om på vilken linje den står. Den svenska välfärden behöver nya regler, precis som regeringen anser.

Men reglerna ska gälla för alla utförare, kommuner likaväl som privata företag eller ideella aktörer och de ska ta fasta på kvaliteten i insatserna. Ett kommunalt äldreboende som missköter sig ska stoppas precis som ett privat som inte håller måttet. En reglering av detta slag är M, C, FP och KD villiga att träffa en överenskommelse om med regeringen. Däremot säger man blankt nej till alla former av vinstbegränsning.

Stefan Löfven står inför ett minst sagt intressant val med implikationer som sträcker sig utöver sakfrågan fram mot vad som kan tänkas hända efter nästa riksdagsval.

Antingen fortsätter Löfven att kroka arm med Jonas Sjöstedt och slår in på den väg som Reepalu pekar ut som den enda framkomliga. Eller också tar han emot den utsträckta handen från den borgerliga oppositionen. Han tackar utredaren för väl utfört arbete under de premisser som gavs men lägger resultat på hyllan och tillsätter en parlamentarisk utredning med uppgift att snabbt utforma kvalitetskriterier och andra regler.

Det är inte så svårt som Reepalu gör gällande. Här kommer ett tips till statsministern när direktiven ska skrivas: Ge order om att kolla med de så kallade brukarna!

Föräldrasammanslutningar, patientföreningar, organisationer som företräder människor med funktionsnedsättningar vet vad det handlar om. Och det gör också de som arbetar i skola, vård och omsorg som kan peka på vad det är som hindrar dem att utföra sina jobb med den kvalitet de skulle önska.

Ideella aktörer är underrepresenterade i den svenska välfärdssektorn. En vinstreglering av vänstersnitt skulle kanske indirekt kunna ge dem större spelrum när privata företag drar sig ur. Men den effekten uppnås säkrare och bättre om kvaliteten sätts i fokus. Också ur det perspektivet är regeringens vägval av största vikt.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.