Regeringens gymnasieförslag helt fel för en skola i kris

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Gymnasieminister Anna Ekströms omsorg om stressade och pressade gymnasielärare och -elever är rörande, men felriktad. Jan Björklund, partiledare för Liberalerna, kallar det nya förslaget att göra tre av sex nationella prov till frivilliga för flum – och han har helt rätt.

Om den svenska skolans sjunkande resultat ska vändas och förbättras är sänkt svårighetsgrad inte rätt väg att gå. Omsorgen för lärare får gärna uttryckas genom sänkt administrativ börda. Och omsorgen om eleverna vore bättre uttryckt genom förbättrad undervisning. Det är minst sagt bekymmersamt att regeringen återigen väljer fel väg.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.