S och V på jakt efter vinstjägare

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Det är inget fel att politiker visar sig handlingskraftiga och tar rejäla tag i samhällsproblem. Allt kan inte lappas och lagas, ibland är det bättre att riva ner och bygga nytt.

Men alla missförhållanden beror inte på grundläggande systemfel. När så inte är fallet är risken överhängande att krafttagen innebär att barnet kastas ut med badvattnet.

Förslagen från olika håll om att sätta stopp för konfessionella friskolor är ett uppenbart exempel. Legitima strävanden att få bukt med övertramp i enstaka skolor tas som förevändning för idéer som skulle leda till orimliga konsekvenser för dem som följer regelverket till punkt och pricka.

Samma resonemang gäller den ännu större frågan om vinster i välfärden. Eller, som det hette i civilminister Ardalan Shekarabis (S) och vänsterpartisten Ali Esbatis (V) debattartikel i söndagens Dagens Nyheter, ”vinstjakt i välfärden”. Den exegetiskt lagda kan tolka ordvalet som en viss uppmjukning av hållningen från Socialdemokraterna och dess stödparti – vinster kan/måste accepteras, men däremot inte jakt på vinster.

Det är i så fall ett tecken i rätt riktning. Det är också det faktum att Shekarabi och Esbati är tydliga med att idéburna välfärdsaktörer ska få en gräddfil vid sidan av offentliga utförare. Och att välfärdsutredaren Ilmar Reepalus misslyckade räkneövning med vinsttak beräknat på operativt kapital förefaller ha lagts åt sidan.

Huvudlinjen är dock oförändrad. Privata välfärdsaktörer ska hållas så kort det går.

Deras primära drivkraft anses nämligen vara att maximera vinsten och pungslå skattebetalarna, inte att bidra till valfriheten och erbjuda de tjänster som samma skattebetalare efterfrågar.

Och visst finns det företag som missbrukar systemet. Om detta kan ingen tvekan råda. Skandaler har uppdagats, såväl inom friskolevärlden som på andra områden. De måste förebyggas så att offentliga medel används på rätt sätt och elever, patienter och vårdtagare inte lider skada. En fullt rimlig hållning från Socialdemokraternas sida skulle ha varit att kroka arm med allianspartierna för att få majoritet i riksdagen och enas om ett skärpt regelverk med större resurser för kontroller både när en verksamhet startas och under resans gång.

Men S har i stället valt att gå åt vänster och ge Vänsterpartiet, med dess välkända ideologiska motstånd mot allt vad vinst heter, ett avgörande inflytande.

”Vissa saker kan man bara göra med Vänsterpartiet”, twittrade en belåten Jonas Sjöstedt med länk till debattartikeln i DN. Några timmar senare fick han dock följa upp med en besviken tweet, ”S svajar om vinsterna i välfärden”, sedan han fått klart för sig att socialminister Annika Strandhäll inte vill se vinsttak inom sjukvårdens område. Fortsättning följer med andra ord, under de kommande månaderna och, inte minst, i valrörelsen.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.