Scouterna får kommunala bidrag - men bara om de inte ber till Gud

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Till sist har Göteborgs kommunstyrelsen beslutat att scoutverksamhet som bedrivs av kristen församling ska berättigas bidrag. Beslutet är bra, men argumentationen lämnar mer att önska.

En kristen förening kan alltså få aktivitetsstöd om verksamheten inte är religiös.

Scoutbönen blir en knäckfråga. Så här lyder den: Käre Fader i din himmel. Du som alltid hjälper mig. Vart jag går i världens vimmel. Hör min bön som söker dig. Hjälp mig leva Dig till ära. Hedra Sverige, mor och far. Min och andras bördor bära. Hjälp mig lyda scouters lag. Amen. 

Det är verkligen svårt att förstå hur detta frivilliga och minutlånga inslag skulle göra hela verksamheten exkluderande.

Läs också: Politiker i Göteborg backar - kristna scouter får bidrag

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Böneutrop
Kyrka och politik