Sluta blunda för fosterdiagnostikens mörkare baksida

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

I onsdagens Aktuellt diskuterades det faktum att allt färre barn föds med Downs syndrom (DS). Det sägs att målet med att erbjuda fosterdiagnostik inte är att minska antalet barn som föds med DS. Men om det nu blir utfallet – måste man inte se över detta? Kjell Apslund, Statens medicinsk-etiska råd, svarar att man måste se vilka värderingar som råder i samhället. Han har helt rätt. Information är inte tillräckligt. Vi måste också våga prata om de värden som i rasande takt för oss mot ett samhälle där endast perfekta, önskade barn med rätt kön får födas. Ett samhälle där det okränkbara människovärdet blir en ouppnåelig utopi.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.