Statens kontrakt med religionen omprövas

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Hur ska statens kontrakt med religionen se ut? Ulf Bjereld och Daniel Lindvall har överlämnat utredningen till regeringen, en översyn gällande statens stöd till trossamfund.

Stödet till trossamfund vilar i dag på ett vagt uppdrag: Att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingarna som samhället vilar på. Därför föreslår utredarna ett tydligare demokratikriterium som grund för statens stöd till trossamfunden.

Målsättningen är förutsägbarhet för trossamfunden och att göra det svårare för godtyckliga beslut. Det är i grunden ett välkommet förtydligande och ett skydd för grundläggande värderingar som vilar på kristen tro och idévärd, inskrivet i regeringsformen.

Ulf Bjereld lämnade också tydliga besked i tolkningen av exkluderingskriterierna. Att det är förbjudet att visa "missaktning för en grupp personer med anspelning på kön, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning" betyder inte rätt för staten att neka stöd till Katolska kyrkan eller muslimska och judiska samfund som inte erkänner kvinnliga präster, imamer och rabbiner. Religionsfriheten kodifieras i Europakonventionen och ger små möjligheter för svensk lagstiftning att omtolka. Detsamma gäller rätten för trossamfund att inte tvingas viga samkönade par och fortsatt rätt till omskärelse av religiösa skäl.

När statens kontrakt med religionen omförhandlas innebär det en balansgång mellan religionsfrihet och särskilt skyddsvärda värderingar. I presentationen av utredningen balanserar utredarna detta på ett mycket förtjänstfullt sätt. Också genom förslaget att det inte bör vara regeringen som beslutar om stöd till trossamfund, utan ett av regeringen tillsatt råd med god sakkunskap. Det är ett välkommet förslag. Stödet till trossamfund ska inte avgöras av politisk färg.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Lilla Erstagården