Svaga argument mot friskolor

Problem löses inte genom att alla dras över samma kam.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Att pojkar och flickor i en skola i en Stockholmsförort är uppdelade på gymnastiklektionerna och att Skolinspektionen har godkänt rektorns sätt att i just denna skola organisera undervisningen har, inte oväntat, blåst liv i diskussionen om konfessionella friskolors vara eller inte vara.

Motståndarna mot friskolor i allmänhet och konfessionella sådana i synnerhet är starka och vältaliga. Det betyder inte att deras argument är goda.

Det gäller vare sig det handlar om att ta avstånd från kapitalister som bedriver skolverksamhet för snöd vinnings skull eller om föräldrar som vill att barnen i enlighet med de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige sagt sig vilja följa ska få en utbildning i samklang med deras livsåskådning.

Vad det hela mynnar ut i är att alla dras över samma kam. Så här låter resonemanget: Det finns icke-konfessionella friskolor som missköter sin ekonomi och tar ut oskäliga vinster - låt oss alltså förbjuda alla friskolor. Det finns konfessionella friskolor som inte klarar balansgången mellan undervisning, som enligt svensk lag ska vara konfessionslös, och utbildning, ett vidare begrepp som gör det möjligt att erbjuda exempelvis frivilliga morgonandakter utanför lektionstid - låt oss alltså sätta stopp för alla konfessionella friskolor.

Hör och häpna: Det finns kommunala skolor där det förekommer mobbning, ibland så grym att barn inte vill leva längre.

Eller där undervisningen i exempelvis religionskunskap är långt ifrån neutral utan där det framställs som att det normala är att inte tro något alls och att den som är kristen eller muslim eller något annat är en kvarleva från en passerad tid. Låt oss alltså förbjuda kommunala skolor eftersom det finns sådana som inte sköter sig.

Nej, så är det självfallet ingen som på allvar argumenterar. Skolinspektionen existerar för att övervaka att skolorna håller sig inom de ramar som politikerna fastställt. Ramarna är fasta och snäva men ger varje rektor ett visst spelutrymme att hitta lokala lösningar på det sätt som skett i Al-Azharskolan i Vällingby.

Skolinspektionens uppgift är att ha tummen i ögat på alla skolor, oavsett driftsform.

Om det vore så att just konfessionella friskolor slapp undan den granskning som andra utsätts för skulle det vara ett rimligt krav att begära förstärkta kontroller. I verkligheten är det tvärtom. Skolor med koppling till religiösa samfund har snarare ögonen på sig i ännu högre grad än andra. Missförhållanden och lagstridig verksamhet ska leda till konsekvenser, för konfessionella friskolor likaväl som för kommunala. Det är så självklart att det inte ens borde behöva sägas.

Lika självklart borde det vara att föräldrarnas rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sina värderingar inte står i strid med det allmännas önskan att fostra goda, vidsynta och toleranta samhällsmedborgare utan att det är precis tvärtom, två ambitioner som rätt hanterade stöder varandra.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.