Trump – en mäktig man på villovägar

Trumps utsagor om Sverige visar behovet av faktakoll

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Det finns människor även i Sverige som ogillar den massiva kritiken mot USA:s fyrtiofemte president, Donald Trump, som menar att han misstänkliggörs och felaktigt målas ut som lögnare när han i själva verket bara har en färgstark, kanske lite yvig, personlighet. Efter det tal som Trump höll i Florida sent på lördagskvällen svensk tid går den linjen inte längre att upprätthålla.

Också för dem som i det längsta inte velat inse att USA och därmed hela världen gått in i en ny fas i och med Trumps tillträde som president måste rimligen golvet ha råkat i gungning.

Inte ens den mest extrema konspirationsteoretikern kan klamra sig fast vid ståndpunkten att det faktiskt hände något alldeles speciellt i Sverige på fredagskvällen, något som myndigheterna och de förment lögnaktiga massmedierna beslutat sig för att hemlighålla. Trump har själv twittrat – den kommunikationskanal han gillar mest näst massmöten – att det han syftade på inte var en händelse utan ett tv-program, som – vilket vi som har tillgång till fakta vet – spred desinformation om svenska förhållanden.

Att Trump, för att uttrycka det snällt, talade i nattmössan när det gällde Sverige innebär inte att allt han säger är fel. Men det gör det ännu mer uppenbart att allt han säger och twittrar måste granskas kritiskt.

Mediernas roll, i USA men också i Sverige, är att hålla huvudet kallt, att inte ryckas med och ge igen med samma mynt men att aldrig förtröttas i rollen att ta reda på vad som är fakta, vad som är övertolkningar och vad som är ren fiktion.

Det är allvarligt när personer som borde vara auktoriteter ägnar sig åt att sprida felaktig information, särskilt i ämnen som är svåra för gemene man att skaffa sig egen kunskap om. Det ligger nära till hands att tänka i banor av ”ingen rök utan eld”, allt kanske inte stämmer till punkt och pricka men något – eller en hel del – måste det väl ändå finnas sanning i.

Amerikanska läkare och forskare är oroade över vad som skulle kunna hända om Trump tar upp tråden att det är farligt att vaccinera barn eftersom det finns belägg för att det leder till autism i ”många fall”. Så twittrade Trump för ett par år sedan och han har senare varit inne på tanken att tillsätta en kommission som ska utreda hur skadligt det är med vaccination. Trumps utsaga går att härleda till en artikel i brittiska Lancet 1998 som visade sig bygga på falska resultat och som därför drogs tillbaka av den ansedda tidskriften. Men myten om att vaccin orsakar autism lever kvar, också i vissa kretsar i Sverige.

Vaccinationsprogram för barn bygger på solid vetenskaplig grund, sparar pengar för samhället och, viktigast av allt, räddar liv, i Sverige likaväl som i USA.

Om regeringen gör som Folkhälsomyndigheten vill och snart lägger till vaccination även mot magsjukeviruset rota finns ingen anledning att vara orolig, snarare tacksam. Vad än Trump twittrar.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.