Välkommet att regeringen säger nej till surrogatmödraskap

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Regeringen har efter omsorgsfull bedömning beslutat att nuvarande reglering, som inte tillåter surrogatmödraskap, ska gälla framgent. Biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S) säger att regeringen vill försäkra sig om kvinnors ställning ”men också om barnets bästa och dess framtid”.

Av vilken anledning barnets bästa och dess framtid inte gavs samma tyngd i samband med införandet av insemination för singlar framgår inte. Oavsett om det nu beror på oviljan att fatta obekväma beslut under ett valår eller ej är regeringens besked välkommet.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.