”Viktigt steg för LSS, men kampen måste gå vidare!”

Trägen vinner! Den samlade funktionsrättsrörelsens kamp mot besparingarna inom LSS som lett till att lagens fundament urgröpts har burit frukt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Rätten till "ett liv som andra" för personer med funktionsnedsättningar blev för första gången en valfråga. Den rödgröna regeringen vågade inte ta risken att bli stämplad som den som slog sönder tillvaron för barn, unga och vuxna och deras familjer. Besluter ligger i linje med att Försäkringskassans generaldirektör fick gå häromdagen trots, eller snarare tack vare, att hon gjort precis det hennes uppdrag var - fått ner sjuktalen. Med svåra konsekvenser för personer som står långt från arbetsmarknaden och vars röster precis som funktionsrättsrörelsens fått genomslag.

Det är ett viktigt steg att besparingsdirektiven slopas i den pågående LSS-utredningen. En måttlig förlängning av utredningstiden är ett lågt pris att betala. Men alla problem är därmed inte lösta. Utredningens fokus behöver exempelvis vidgas så att inte allt, eller åtminstone det mesta, handlar om personlig assistans. Stora grupper av personer med funktionsnedsättning skulle vara betjänta av ett nytt och generösare system för exempelvis ledsagning.

Så kampen går vidare. Sverige var ett föregångsland på funktionsrättsområdet när en enhällig riksdag en gång i världen klubbade LSS. Det kan vi bli igen.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Lilla Erstagården